Listové zásielky

Sila tradičnej komunikácie

Tie najlepšie veci pretrvajú. Tradičná listová korešpondencia vám prináša rokmi overené výhody v moderných, inovatívnych a flexibilných podobách.

Listová zásielka

Najvýhodnejšia služba na zasielanie písomností a drobných predmetov v rámci Slovenska.

Listová zásielka svet

Najvýhodnejšia služba na zasielanie písomností a drobných predmetov do zahraničia.

Doporučená zásielka

Doporučená zásielka je určená na zasielanie písomností a drobných predmetov v rámci Slovenska, ku ktorým potrebujete mať doklad o podaní.

Doporučená zásielka svet

Doporučená zásielka svet je určená na zasielanie písomností a drobných predmetov do zahraničia, ku ktorým potrebujete mať doklad o podaní.

Poistená zásielka

Bezpečná služba na zasielanie hodnotných písomností a drobných predmetov v rámci Slovenska. Zásielku môžete poistiť až do sumy 500 EUR, maximálne však do výšky skutočnej hodnoty obsahu zásielky.

Poistená zásielka svet

Bezpečná služba na zasielanie hodnotných písomností a drobných predmetov do zahraničia.

Úradná zásielka

Služba určená na zasielanie úradnej korešpondencie do vlastných rúk, napríklad účastníkom súdnych konaní.

Zmluvný list

Služba určená organizáciám na zasielanie písomných oznámení na akomkoľvek druhu fyzického média, drobných predmetov, reklamného, marketingového alebo propagačného materiálu a periodickej tlače.

Zmluvná tlač

Služba určená na zasielanie novín, časopisov alebo zásielok určených na vlastnú propagáciu odosielateľa.

Naši spokojní zákazníci

               

Mobilná verzia