Listové zásielky

Sila tradičnej komunikácie

Tie najlepšie veci pretrvajú. Tradičná listová korešpondencia vám prináša rokmi overené výhody v moderných, inovatívnych a flexibilných podobách.

Listová zásielka

Najvýhodnejšia služba na zasielanie písomností a drobných predmetov v rámci Slovenska.

Listová zásielka svet

Najvýhodnejšia služba na zasielanie písomností a drobných predmetov do zahraničia.

Doporučená zásielka

Doporučená zásielka je určená na zasielanie písomností a drobných predmetov v rámci Slovenska, ku ktorým potrebujete mať doklad o podaní.

Doporučená zásielka svet

Doporučená zásielka svet je určená na zasielanie písomností a drobných predmetov do zahraničia, ku ktorým potrebujete mať doklad o podaní.

Poistená zásielka

Bezpečná služba na zasielanie hodnotných písomností a drobných predmetov v rámci Slovenska. Zásielku môžete poistiť až do sumy 500 EUR, maximálne však do výšky skutočnej hodnoty obsahu zásielky.

Poistená zásielka svet

Bezpečná služba na zasielanie hodnotných písomností a drobných predmetov do zahraničia.

Úradná zásielka

Služba určená na zasielanie úradnej korešpondencie do vlastných rúk, napríklad účastníkom súdnych konaní.

Obchodná zásielka / od 1.1.2020

Služba určená organizáciám na zasielanie reklamného, marketingového alebo propagačného materiálu a periodickej tlače.

Zmluvná tlač

Služba určená na zasielanie novín, časopisov alebo zásielok určených na vlastnú propagáciu odosielateľa.

Mobilná verzia