Poštový poukaz na adresu

Poštovým poukazom na adresu môžete (ako odosielateľ) v rámci SR zaslať peniaze v hotovosti adresátovi, ktorému budú vyplatené v hotovosti. Pri zaslaní peňazí 1. triedou je možné peniaze vyplatiť už v deň podania.

Charakteristika

Maximálna suma
 • 15 000 €
Podávanie
 • na každej pošte
Dodávanie
 • na ktorúkoľvek adresu v rámci SR
Lehota spracovania poukazu
 • 1. trieda – nasledujúci pracovný deň po dni podania (D + 1)
 • 2. trieda – druhý pracovný deň po dni podania (D + 2)
Druh dokladu
 • modrý platobný doklad
Spôsob úhrady ceny za podaj (hradí odosielateľ)
 • hotovosť
 • výplatný stroj
 • úver poštovného
 • bezhotovostne, platobnou kartou

Služby k poštovému poukazu na adresu späť

Doplnkové služby
 • Do vlastných rúk, Doručenka
Dispozičné služby pre odosielateľa
 • Storno poštového poukazu, Nedoposielať
Dispozičné služby pre adresáta
 • Vylúčenie náhradného prijímania zásielok, Časové doposielanie, Splnomocnenie, Odopretie prijatia zásielky
Info služby
 • Druhopis podacej potvrdenky, Info o podaní/dodaní zásielky, Info o sledovaní zásielky, Odpis podacej potvrdenky

Využitie poukazu späť

Poukaz na adresu môžete využiť napríklad na zaslanie peňazí, ak nepoznáte bankový účet adresáta.

Výhody poukazu späť

 • jednoduchý a bezpečný spôsob zaslania peňazí,
 • peniaze môžete poukazom poslať na každej pošte,
 • peňažnú hotovosť vám vyplatí nie len vaša pošta, ale aj poštový doručovateľ,
 • nemusíte mať bankový účet,
 • jedným dokladom môžete poslať sumu až do výšky 15 000 €,
 • pri zaslaní hotovosti poukazom 1. triedy si peniaze môžete na pošte vyzdvihnúť už v ten istý deň kedy boli poslané.

Ako postupovať pri zaslaní peňazí späť

 1. Vyberiete si druh poukazu v závislosti od termínu, na kedy požadujete doručenie peňazí adresátovi (poukaz 1. alebo 2. triedy).
 2. Vyplníte modrý poukaz (1. alebo 2. triedy), ktorý je dostupný na každej pošte,
 3. Ak požadujete vyplatiť peniaze adresátovi ešte v deň ich zaslania, je potrebné aby ste adresáta informovali o zaslaní peňazí (adresát si peniaze osobne vyzdvihne na pošte ešte v ten istý deň).

Možnosti preberania peňazí zaslaných Poštovým poukazom na adresu nájdete tu.

Vzor Poštového poukazu na adresu nájdete v sekcii Tlačivá.
Rôzne druhy poštových poukazov bez potlače a tiež ostatné poštové tlačivá vám ponúka www.skclub.sk.

Ceny za poslanie poukazu platné od 1.3.2023.

Poštový poukaz na adresu - 1. trieda
Do sumy Predajná cena v EUR
30 € 3,00 €
300 € 3,50 €
1 500 € 6,30 €
5 000 € 6,90 €
15 000 € 12,00 €
Poštový poukaz na adresu - 2. trieda
Do sumy Predajná cena v EUR
30 € 2,70 €
300 € 3,10 €
1 500 € 4,20 €
5 000 € 5,00 €
15 000 € 8,00 €

Pozn.: Uvedené ceny sú oslobodené od DPH.

Súvisiace dokumenty

 

Mobilná verzia