Poštový poukaz na účet

Poštovým poukazom na účet môžete (ako odosielateľ) z celej SR zasielať peniaze na bankový účet adresáta vedený na Slovensku alebo v ktorejkoľvek inej členskej krajiny SEPA.

Pri zasielaní peňazí na účet mimo Slovenska je potrebné využiť tlačivo Poštový poukaz na účet s účtom tvare IBAN, ktoré je dostupné na ktorejkoľvek pošte.

 

Charakteristika

Maximálna suma
 • 15 000 €
Podávanie
 • na každej pošte
Dodávanie
Lehota spracovania poukazu
 • najneskôr druhý pracovný deň po dni podania (D+2)
Druh dokladu
 • zelený dvojdielny alebo trojdielny platobný doklad
Spôsob úhrady ceny za podaj (hradí odosielateľ)
 • hotovosť
 • výplatný stroj
 • úver poštovného
 • bezhotovostne
Spôsob úhrady ceny za Súpis poukazov v elektronickej forme (hradí adresát)
 • faktúra
 • inkaso z účtu
 • zníženie úhrnnej poukázanej sumy

Služby k poštovému poukazu na účet späť

Dispozičné služby pre odosielateľa
 • Storno poštového poukazu
Dispozičné služby pre adresáta
 • Pripísanie sumy na iný účet
Info služby
 • Druhopis podacej potvrdenky, Info o podaní/dodaní zásielky, Info o sledovaní zásielky

Poštový poukaz na účet pre firmy (adresátov) späť

Poukaz využijete na prijímanie platieb od vašich zákazníkov, platby môžete prijímať za čokoľvek, napríklad:

 • úhrada faktúr za vami poskytnuté služby (napr. úhrada telefónneho účtu, úhrada poistného a pod.),
 • príležitostná úhrada platieb (napr. nedoplatky).
Údaje o prijatých platbách vám poskytneme v elektronickej, papierovej alebo v kombinovanej forme podľa vášho výberu (čiastočné alebo kompletné):
 • čiastočné údaje (numerické údaje, príp. správa pre adresáta),
 • kompletné údaje.
Výhody poukazu na účet:
 • bezpečný spôsob prijímania hotovostných platieb od zákazníkov z celého územia SR,
 • jedným dokladom môžete prijať sumu až do výšky 15 000 €,
 • účet môžete mať v ktorejkoľvek banke na Slovensku alebo v inej členskej krajine SEPA.
 • vašim zákazníkom môžete zaslať predtlačené poukazy čím bude zabezpečená správnosť prijatia platieb,
 • poukaz môžete zákazníkom poslať ako súčasť obchodného listu (2/3 formátu A4 využijete podľa vlastného uváženia),
 • zabezpečíme vám tlač poukazov,
 • poskytneme vám výhodné zľavy.

Ako postupovať:

Postup pre firmy, ktoré požadujú informácie o platbách v papierovej podobe:
 1. Zabezpečíme vám (alebo atestovaná tlačiareň) tlač poukazov podľa stanovených technických parametrov.
 2. Poukazy rozošlete svojim zákazníkom.
 3. Na váš bankový účet vám denne úhrnnou sumou pripíšeme prijaté platby od zákazníkov a v papierovej podobe vám zašleme informácie o jednotlivých platbách.
Postup pre firmy, ktoré požadujú elektronické informácie o platbách:
 1. Vyplníte a odošlete Žiadosť o poskytnutie služby Poštový poukaz na účet na adresu:
  Slovenská pošta, a. s.
  Lovinského 35 
  817 11 Bratislava
 2. Žiadosť vám potvrdíme a pridelíme referenčné číslo, ktoré bude slúžiť na vašu identifikáciu.
 3. Zabezpečíme (alebo atestovaná tlačiareň) vám tlač poukazov podľa stanovených technických parametrov.
 4. Poukazy rozošlete svojim zákazníkom.
 5. Na váš bankový účet vám denne úhrnnou sumou pripíšeme prijaté platby od zákazníkov a v elektronickej, resp. kombinovanej podobe vám zašleme informácie o jednotlivých platbách.

Vzory Poštových poukazov na účet nájdete v sekcii Tlačivá.
Rôzne druhy poštových poukazov bez potlače a tiež ostatné poštové tlačivá vám ponúka www.skclub.sk.

Ceny za položky spracovaných platieb:
Ceny za položky spracovaných platieb Predajná cena v EUR
čiastočné vybrané údaje v elektronickej forme 0,15 €
čiastočné vybrané údaje v elektronickej a papierovej forme 0,16 €
kompletné údaje v elektronickej forme 0,16 €
kompletné údaje v elektronickej a papierovej forme 0,17 €

Pozn. Uvedené ceny sú oslobodené od DPH.

Poštový poukaz na účet pre občanov (odosielateľov) späť

Poštovým poukazom na účet môžete zasielať platby za čokoľvek, napríklad za:

 • faktúry na poskytnuté služby,
 • poistné,
 • nedoplatky.

Druhy poukazov:

Podľa toho koľko potrebujete potvrdení o zaplatení (ústrižok poukazu, ktorý vám odovzdáme pri priehradke) môžete použiť:
 • dvojdielny poukaz,
 • trojdielny poukaz.

Výhody poukazu na účet:

 • poukaz zaplatíte na ktorejkoľvek pošte alebo pošte partner,
 • nemusíte mať bankový účet,
 • po zaplatení dostanete potvrdenie o zaplatení,
 • jedným dokladom môžete poslať sumu až do výšky 15 000 €.

Ceny za poslanie hotovosti prostredníctvom poukazu platné od 1.3.2023

Poštový poukaz na účet - dvojdielny

Do sumy Predajná cena v EUR
30 € 1,00 €
300 € 1,40 €
1 500 € 1,90 €
5 000 € 3,00 €
15 000 € 5,00 €
Poštový poukaz na účet - trojdielny
Do sumy Predajná cena v EUR
30 € 1,20 €
300 € 1,50 €
1 500 € 1,90 €
5 000 € 3,10 €
15 000 € 5,10 €

Pozn.: Uvedené ceny sú oslobodené od DPH.

Verejný kryptovací kľúč späť

Tu si môžete stiahnuť verejný kryptovací kľúč Slovenskej pošty využívaný pri vzájomnej výmene kryptovaných údajov o poštových poukazoch.
Import nového kryptovacieho kľúča urobte podľa obvyklých postupov - import, sign, trust.

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia