Reklamné služby

Marketing na správnej adrese

Ponúkame vám viacero možností pre vašu efektívnu marketingovú komunikáciu.

Letáky

Služba Letáky je určená na neadresnú distribúciu letákov, časopisov, novín, reklamných materiálov a prospektov vašej spoločnosti.

SIPO reklama

Reklamu vašich produktov a služieb môžete mať aj na SIPO dokladoch. Oslovíte tak veľmi efektívne takmer všetky domácnosti na Slovensku.

Mobilná verzia