Spracovanie zásielok

Komplexný servis pre korešpondenciu a zásielky

Spracovanie vašich zásielok nechajte na nás. Zbavíte sa zbytočných starostí a získate viac času pre svoje aktivity a podnikanie.

POSTservis

Komplexné riešenia v oblasti spracovania hromadných zásielok - korešpondencia, tovar a materiál.

Digitalizácia obálok a dokumentov

Službou Digitalizácia obálok a dokumentov (eDokument) vám poskytneme digitalizáciu obálok, doručeniek a vami predložených dokumentov do požadovaného formátu. Služba je poskytovaná na základe písomne uzatvorenej zmluvy.

Mobilná verzia