Zmluvná tlač

Zmluvná tlač je služba určená na zasielanie poštových zásielok, ktorých obsahom je výlučne periodická tlač podľa zákona o vydavateľoch publikácií  a o registri v oblasti médií a audiovízie. 

Charakteristika

Lehota prepravy
  • nasledujúci pracovný deň po dni podania (D+1, pre dennú tlač je to deň vydania, ktorý je uvedený na výtlačku)
  • na druhý pracovný deň po dni podania (D+2)
  • na štvrtý pracovný deň po dni podania (D+4)
Hmotnosť
  • do 2 kg
Rozmery
  • min.: 14 x 9 cm, plochého tvaru, max.: 25 x 35,5 cm, hrúbka 3 cm, plochého tvaru
Za Zmluvnú tlač môžete zaplatiť
  • podľa podmienok dohodnutých v zmluve
Zodpovednosť
  • za nedodanie, stratu, odcudzenie, zničenie alebo poškodenie s úbytkom obsahu Zmluvnej tlače nie je poskytovaná náhrada škody.

Služby k Zmluvnej tlačispäť

Odosielateľ
  • Späť:
Adresát
  • Časové doposielanie

Ako podať Zmluvnú tlačspäť

Zmluvná tlač sa môže podávať len na základe písomnej zmluvy na zmluvne dohodnutom mieste.

Koľko stojí Zmluvná tlačspäť

Ceny Zmluvnej tlače sa dohodnú zmluvne.

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia