Súťaž o najkrajší list 2024

53. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov - Podmienky súťaže

Aj v tomto roku sa môžu deti vo veku od 9 do 15 rokov zapojiť do súťaže o Najkrajší list, ktorú vyhlasuje Svetová poštová únia v partnerstve s UNICEF a na Slovensku ju organizuje Slovenská pošta, a.s., v spolupráci s Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky.  

Slovenská pošta sa prostredníctvom tejto súťaže hlási k iniciatíve Svetovej poštovej únie zlepšovať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti u detí a mládeže, ako aj rozvíjať ich talent písania s dôrazom na kreativitu a vyjadrenie emócie. Hlas detí a mladých ľudí zaznie silnejšie a vďaka súťaži získajú možnosť byť súčasťou „Summitu budúcnosti“, ktorý usporiada Organizácia spojených národov, a aj pripomenutie 35. výročia prijatia Medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa. Deti sa delia o to, ako vidia budúcnosť sveta, a o to, čo by chceli, aby budúce generácie zdedili. Súťaž je  príležitosťou pre deti a mladých ľudí, aby ich počuli zástupcovia krajín z celého sveta a aby ovplyvnili aj tých, ktorí majú v rukách moc.

Úlohou účastníkov už 53. ročníka medzinárodnej súťaže v písaní listov je napísať „klasický“ list striktne na danú tému v rozsahu maximálne 800 slov. Podmienkou je, aby bol list písaný rukou a obsahoval formálne znaky listu, t. j. hlavičku, v ktorej bude úplná adresa pisateľa a dátum, kedy bol list písaný, oslovenie, hlavnú časť, zdvorilostné zakončenie, P. S. (ktoré je nepovinné) a podpis. V liste musí byť uvedený aj vek dieťaťa, e-mailová adresa a názov školy. Mladí ľudia môžu svoje písomné práce podporiť aj zaujímavou kresbou.

Téma na rok 2024 je: „Napíš list budúcim generáciám o svete, ktorý, ako dúfaš, zdedia“.

Pravidlá:

  • súťaž je určená pre deti a mládež od 9 - 15 rokov
  • trvanie: od 18. maca do 19. apríla 2024
  • adresa doručenia listov: Slovenská pošta, a.s., odbor komunikácie a marketingu, Nám. SNP 35, 814 20  Bratislava, označený ako "Súťaž o najkrajší list"
  • rukou napísaný list musí obsahovať všetky formálne znaky listu (dátum, oslovenie, úvodný pozdrav, záverečný pozdrav a podpis)
  • dodržanie témy
  • rozsah do 800 slov; vítané sú aj vlastné ilustrácie

Do medzinárodného kola postupuje víťaz národného kola Najkrajší list 2024.

Zaslaním listu dáva autor/autorka súhlas na jeho ďalšie zverejňovanie.

Tlačovú správu nájdete tu

 

Súťaž o Najkrajší list - predchádzajúce ročníky

Mobilná verzia