Tlačové správy jún 2019

Slovenská pošta od 1. júla upravuje ceny univerzálnej služby

Bratislava 28. júna 2019
 

Doterajšie vnútroštátne tarify univerzálnej služby a poštového platobného styku neodzrkadľovali úroveň reálnych nákladov na ich poskytovanie.

Na slovenských poštách bude od 1. júla platiť nový cenník univerzálnej služby a poštového platobného styku. Za všetky typy vnútroštátnych listových zásielok a poštových poukážok si v priemere na jedného obyvateľa mesačne priplatíme päť centov. Pošte však takáto úprava taríf prinesie finančné prostriedky, ktoré nevyhnutne potrebuje na pokrytie rastúcich mzdových nákladov prevádzkových zamestnancov, ako aj modernizácie služieb pre ľudí a efektivizácie procesov.

Od 1. júla tohto roku budú ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk navýšené v priemere o jedenásť centov. Aj po tejto úprave sú ceny Slovenskej pošty na bežnej úrovni cien pôšt v susediacich krajinách, ktoré rovnako reagujú na zvyšovanie nákladov súvisiacich so zabezpečením poštových služieb.

Cenník služieb nájdete tu. 

Viac informácií nájdete tu. 

Sté výročie Univerzity Komenského si Slovenská pošta pripomína vydaním poštovej známky a pamätného listu

Bratislava 26. júna 2019
 

Slovenská pošta vydá dňa 27. júna 2019 poštovú známku spolu s pamätným listom pri príležitosti stého výročia Univerzity Komenského. Autor výtvarných návrhov známky, obálky prvého dňa, pečiatky ako aj oceľorytiny je Doc. Martin Činovský, ArtD., ktorý je jedným zo zakladateľov slovenskej známkovej tvorby a pôsobí ako pedagóg na Univerzite Komenského.

Nominálna hodnota známky je 1,90 €, čo prestavuje cenu za odoslanie listu 1. triedy. Poštová známka má rozmery 44,4 × 27,2 mm, vrátane perforácie, a vychádza vo forme upraveného tlačového listu s 10 známkami. Známku vytlačila technikou oceľotlače v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Viac informácií nájdete tu. 

Slovenská pošta vydáva poštovú známku „Krásy našej vlasti: Demänovská ľadová jaskyňa“

Bratislava 21. júna 2019
 

Slovenská pošta vydáva poštovú známku „Krásy našej vlasti: Demänovská ľadová jaskyňa“, s nominálnou hodnotou 1,20 €. Motívom poštovej známky je detail jaskynnej výzdoby.


Poštová známka má rozmery 44,4 × 30,5 mm, vrátane perforácie, a vychádza vo forme upraveného tlačového listu so 6 známkami. Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Viac informácií nájdete tu. 

Vo Švajčiarsku zabojuje o Najkrajší list na svete Miška z Krupiny

Bratislava 12. júna 2019
 

Rekordných vyše 700 detí zo 130 základných škôl sa zapojilo do 48. ročníka medzinárodnej súťaže o Najkrajší list 2019 s témou „Napíš list o svojom hrdinovi“. Víťazkou národného kola súťaže sa stala dvanásťročná Miška z Krupiny. Vo svojom liste napísala príbeh o Poštárovi Jožkovi, ktorý pomohol chlapcovi nájsť svojho otca. Miškin list poputuje do Švajčiarska a zabojuje o prvé miesto v celosvetovej súťaži Svetovej poštovej únie.

Miška napísala vo svojom Najkrajšom liste príbeh o Jakubovi, ktorého v detstve otec opustil. Jakub sa rozhodol napísať otcovi list a poslať ho poštou, kde stretol poštára Jožka. Poštárovi Jožkovi, jeho dobrému kamarátovi, sa list podarilo spolu s kolegynkou Jankou doručiť otcovi napriek nepresnej adrese s chýbajúcimi údajmi. Vďaka poštárovi Jožkovi sa Jakubovi splnil sen - znovu sa stretol so svojím otcom a spoločne oslávili Jakubove narodeniny.

Viac informácií nájdete tu. 

Slovenská pošta rozširuje sieť BalíkoBOXov a investuje do posilnenia služieb v rastúcich obciach a mestách

Bratislava 6. júna 2019
 

Celosvetové trendy v poštových službách smerujú k nonstop dostupným a automatizovaným riešeniam. Slovenská pošta, líder v oblasti balíkových služieb na Slovensku, investuje do modernizácie produktov pre svojich zákazníkov a rozširuje sieť BalíkoBOXov po celom Slovensku. BalíkoBOXy ponúkajú zákazníkom rýchly a nonstop dostupný výdaj zásielok neviazaný na otváracie hodiny či zamestnancov v pobočke.

Na Slovensku máme aktuálne 53 BalíkoBOXov, ku ktorým do konca júna pribudne ďalších 17. BalíkoBOXy sú umiestnené nielen na frekventovaných miestach pri obchodných centrách, ale posilňujú služby Slovenskej pošty v obciach a mestách, ktoré rastú vplyvom prirodzeného pohybu obyvateľstva.

Viac informácií nájdete tu. 

Mobilná verzia