Balík svet

Balík svet je jednoduchá služba na zaslanie tovaru do zahraničia, ku ktorému dostanete doklad o jeho podaní. Adresát potvrdí prijatie balíka podpisom.

Charakteristika

Lehota prepravy
Hmotnosť
 • do 10 kg
Rozmery a obal
 • min.: aspoň jedna plocha balíka je 20 x 15 cm, max.: v závislosti od krajiny určenia 
 • Balík je možné podávať v uzatvorenom obale alebo bez obalu (napr. pneumatiky, kufre); obal môže byť aj použitý, ak z neho boli odstránené pôvodné adresné údaje a všetky nálepky a pásky;
 • balík s hmotnosťou nad 3 kg sa odporúča previazať pevným špagátom alebo pútkami;

návod ako správne zabaliť sklo, elektroniku alebo iné ľahko rozbitné veci

Za balík môžete zaplatiť
 • v hotovosti, poštovými známkami, bezhotovostne, prevodom, výplatným strojom, úverom poštovného
Zodpovednosť
 • za stratu, úbytok, poškodenie alebo za zničenie časti, resp. celého obsahu balíka adresovaného do cudziny je poskytovaná náhrada škody v požadovanej výške, najviac však do výšky poistenia (ak bola vyznačená), inak do výšky 49,32 EUR zvýšenej o 5,55 EUR za každý, aj začatý kilogram hmotnosti.

Služby k balíku svetspäť

Odosielateľ
 • Poistenie, Dobierka (Remboursement),Neskladné (ENC), Vrátiť odosielateľovi, Nevrátiť (považovať za opustený), Storno zásielky na podaji, Storno zásielky na dodaji
Adresát
 • Predĺženie odbernej lehoty, Doručenie na inú adresu na žiadosť adresáta, Splnomocnenie, Odopretie prijatia zásielky, Opakované doručenie na žiadosť adresáta
Info služby
 • Informácia o podaní/dodaní zásielok, Informácia o sledovaní zásielok, Odpis podacej potvrdenky, Potvrdenie o dodaní zásielky, Tlač e-potvrdenky, Potvrdenie o spracovaní ePodacieho hárka

Ako podať balíkspäť

 1. Zistite, za akých podmienok môžete balík poslať do krajiny určenia. Informácie o colných predpisoch a vývoze tovaru vám podajú colné orgány a zastupiteľské úrady v krajine určenia. Pozrite si zoznam vecí, ktoré sú z poštovej prepravy vylúčené.
 2. Balík zabaľte podľa podmienok pošty, napíšte naň adresné údaje a prineste ho na poštu. Vhodný obal si môžete kúpiť aj priamo na pošte alebo objednať cez www.skclub.sk.

                        

3. Vyplňte poštovú sprievodku pre medzinárodný styk podľa predtlače.                                            Ak podávate viac kusov balíkov, môžete podacie lístky nahradiť podacím                                    hárkom. Balík  môžete poslať aj online prostredníctvom aplikácie ePodací                            hárokPoštové sprievodky sú k dispozícii na poštách alebo si ich môžete vytlačiť                        z aplikácie ePodací hárok

4. V sprievodke vyznačte požadované služby k balíku. Podľa toho, akú službu požadujete,       označte aj balík. O služby k balíku môžete požiadať aj pri priehradke pošty.

5. V prípade, že balík posielate na dobierku, priložte aj vyplnený medzinárodný                                dobierkový kupón, ktorý je dostupný na každej pošte alebo si ho môžete vytlačiť z aplikácie        ePodací hárok.

6.  Ak posielate balík do krajiny mimo Európskej únie, vyplňte aj colné vyhlásenie CN 23                 (zelenej farby), ktoré je súčasťou poštovej sprievodky.

7.  Balík s vyplnenou poštovou sprievodkou odovzdajte pri priehradke pošty.

Tlačivá na podanie Balíka svet vám poskytneme na každej pošte. Všetky druhy obálok k zásielkam vám ponúka www.skclub.sk.

 

Súvisiace dokumenty

 

Mobilná verzia