Poistená zásielka

Kvalitná a spoľahlivá služba určená na zasielanie cenných predmetov a písomností s potvrdením o podaní s možnosťou poistenia až do výšky 500 EUR. Informácie  o pohybe poistenej  zásielky je možné získať prostredníctvom Track & Trace.

Charakteristika

Lehota prepravy
Hmotnosť
 • do 2 kg
Rozmery a obal
 • min.: 15 x 20 cm, max.: 30 x 40 cm
 • poistené zásielky je možné podávať len v špeciálnej plastovej obálke
Za poistenú zásielku môžete zaplatiť
 • v hotovosti, poštovými známkami, bezhotovostne, prevodom, úverom poštovného, výplatným strojom
Zodpovednosť
 • za nedodanie poistenej zásielky, jej zničenie, stratu, odcudzenie, poškodenie obsahu alebo úbytok jej obsahu, je poskytovaná náhrada vo výške skutočnej škody, najviac však do výšky poistenia.

Služby k poistenej zásielkespäť

Odosielateľ
 • Do vlastných rúk, Doručenka, Dobierka, Storno zásielky, Neukladať, Nedoposielať, Uložiť ... dní, Nevrátiť, Späť:
Adresát
 • Vylúčenie náhradného prijímania zásielok, Predĺženie odbernej lehoty, Časové doposielanie, Doručenie na inú adresu na žiadosť adresáta, Splnomocnenie, Odopretie prijatia zásielky, Opakované doručenie na žiadosť adresáta
Info služby
 • Informácia o podaní/dodaní zásielok, Informácia o sledovaní zásielok, Odpis podacej potvrdenky, Potvrdenie o dodaní zásielky, Tlač e-potvrdenky, Potvrdenie o spracovaní ePodacieho hárka

Ako podať poistenú zásielkuspäť

 1. Poistenú zásielku môžete poslať iba v špeciálnej plastovej obálke, ktorú kúpite na každej pošte.
 2. Zásielku môžete poistiť na vami zvolenú sumu (max. 500 EUR), pričom suma nemôže presiahnuť skutočnú hodnotu zásielky.
 3. Ak posielate drobné predmety, zabezpečte ich tak, aby nevyčnievali z obalu a aby nemohlo dôjsť k poškodeniu plastovej obálky.
 4. Na vyznačenom mieste obálky vypíšte adresu adresáta - prijímateľa a odosielateľa. V prípade že požadujete, aby bola vaša zásielka adresovaná na ktorúkoľvek poštu (nie na dodávaciu poštu adresáta) alebo aby bola dodaná len na poštu (nebola doručovaná na adresu adresáta), do adresy adresáta uveďte meno a priezvisko adresáta, Poste restante, PSČ a názov pošty.
 5. Vypíšte podaciu potvrdenku (podací lístok / podací hárok). Poistenú zásielku môžete poslať aj online prostredníctvom aplikácie ePodací hárok alebo Mobilnej aplikácie SP.
 6. Priamo na plastovú obálku vyznačte aj poznámky vzťahujúce sa na distribúciu, napríklad „1. trieda“, ak chcete, aby sa váš list dostal k adresátovi už v nasledujúci pracovný deň.
 7. Poistenú zásielku odovzdajte pri priehradke na pošte. Zásielky uhradené vopred,  tzn. online v ePodacom hárku alebo Mobilnej aplikácii, môžete vložiť aj do poštovej schránky označenej logom online úhrada. 

Tlačivá na podanie Poisteného listu Slovensko nájdete v sekcii Tlačivá alebo vám ich poskytneme na každej pošte. Plastové obálky môžete kúpiť na každej pošte.
Kvalitné certifikované obálky na poistené listy, ktoré zaručia bezpečnosť vašich dokumentov vám ponúka www.skclub.sk.

 

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia