Poštový poukaz na výplatu

Poštovým poukazom na výplatu môžete (ako odosielateľ) bezhotovostne z vášho bankového účtu poslať peniaze adresátovi na výplatu v hotovosti v rámci celej SR.

Charakteristika späť

Maximálna suma
 • 15 000 €
Podávanie
 • na zozname (papier)
 • na médiu
 • cez predradený server
Dodávanie
 • na ktorúkoľvek adresu v rámci SR
Lehota spracovania poukazu
 • druhý pracovný deň po dni prijatia (D + 2)
Druh dokladu
 • červený doklad
Spôsob úhrady ceny za podaj (hradí odosielateľ)
 • prevodom z účtu

Služby k poukazu na výplatu späť

Doplnkové služby
 • Do vlastných rúk, Do vlastných rúk – splnomocnenie vylúčené, Zaručená lehota dodania, Vyplaťte dňa
Dispozičné služby pre odosielateľa
 • Storno poštového poukazu, Nedoposielať
Dispozičné služby pre adresáta
 • Vylúčenie náhradného prijímania zásielok, časové doposielanie, Splnomocnenie, Odopretie prijatia zásielky
Info služby
 • Info o podaní/dodaní zásielky, Info o sledovaní zásielky, Potvrdenie o dodaní zásielky

Poštový poukaz na výplatu pre firmy (odosielateľov) späť

Tento typ poukazu môžete využiť, ak potrebujete poslať:

 • preplatky z vyúčtovania svojim zákazníkom,
 • platby za vrátený tovar od zákazníkov (zásielkové spoločnosti),
 • poistné plnenia,
 • výplatu dividend, odmien a pod.

Využitím služby automaticky získate:

 • tlač poštových poukazov,
 • doručenie a výplatu poukazov adresátom,
 • záverečné vyúčtovanie platieb.

Ako postupovať:

 1. Dvojmo vyplníte Žiadosť o poskytnutie služby Poštový poukaz na výplatu.
 2. Vyplnené žiadosti zašlete na adresu:
  Slovenská pošta, a. s. 
  Lovinského 35 
  817 11  Bratislava.
 3. Pridelíme vám identifikačné číslo a zašleme informáciu o schválení žiadosti. Ak ste sa rozhodli pre elektronickú komunikáciu, oslovíme vás s cieľom jej otestovania. Potom už môžete posielať peniaze svojim zákazníkom.

Tlačivá, ktoré môžete využiť k Poštovému poukazu na výplatu, nájdete v sekcii Tlačivá.

Informácie pre občanov (adresátov) späť

Peniaze zaslané Poštovým poukazom na výplatu vám vyplatí:

 • váš poštový doručovateľ,
 • ktorákoľvek pošta na Slovensku.

Možnosti preberania peňazí zaslaných Poštovým poukazom na výplatu nájdete tu.

Tlačivá, ktoré môžete využiť k Poštovému poukazu na výplatu nájdete v sekcii Tlačivá.

Typovanie poštových poukazov späť

Slovenská pošta poskytuje aplikačné programové vybavenie na vytváranie súborov Poštových poukazov na výplatu, ktoré si môžete bezplatne stiahnuť:

vo verzii pre Windovs (všetky typy)

Od 1. 1. 2021 bude Slovenská pošta poskytovať číselníky obcí, ulíc a firiem len vo formáte  XLS, nakoľko formát DBF v prostredí Windows 10 nie je podporovaný.

Verejný kryptovací kľúč späť

Tu si môžete stiahnuť verejný kryptovací kľúč Slovenskej pošty využívaný pri vzájomnej výmene kryptovaných údajov o poštových poukazoch.
Import nového kryptovacieho kľúča urobte podľa obvyklých postupov - import, sign, trust.

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia