Úradná zásielka

Úradná zásielka je určená na zasielanie úradnej korešpondencie určenej do vlastných rúk, napríklad účastníkom konaní pred orgánmi verejnej moci s dokladom o jej podaní aj jej dodaní adresátovi. Informácie o pohybe úradnej zásielky je možné získať prostredníctvom Track & Trace.

Charakteristika

Lehota prepravy
Hmotnosť
 • do 2 kg
Rozmery a obal
 • min.: 14 x 9 cm, max.: 25 x 35,3 cm x 3 cm (hrúbka)
 • obal: špeciálne doručenkové obálky
Za Úradnú zásielku môžete zaplatiť
 • v hotovosti, poštovými známkami, bezhotovostne, prevodom, úverom poštovného, výplatným strojom
Zodpovednosť
 • za nedodanie, stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie obsahu úradnej zásielky je poskytovaná náhrada škody vo výške dvadsaťnásobku ceny za službu Doporučene v zmysle Tarify.

Služby k Úradnej zásielkespäť

Odosielateľ
 • Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa, Storno zásielky, Späť, Nedoposielať, Uložiť ... dní, Neukladať, Splnomocnenie vylúčené
Adresát
 • Časové doposielanie, Odopretie prijatia zásielky, Splnomocnenie, Doručenie na inú adresu na žiadosť adresáta, Opakované doručenie na žiadosť adresáta
Info služby
 • Informácia o podaní/dodaní zásielok, Informácia o sledovaní zásielok, Odpis podacej potvrdenky, Potvrdenie o dodaní zásielky, Tlač e-potvrdenky, Potvrdenie o spracovaní ePodacieho hárka

Ako podať Úradnú zásielku späť

 1. Na úradné zásielky použite špeciálne doručenkové obálky, ktoré môžete kúpiť na pošte alebo na www.skclub.sk.
 2. Na obálku vypíšte údaje podľa predtlače, adresu adresáta uveďte na zásielke aj na doručenke. Rovnaké údaje vpíšte aj podacieho lístku/podacieho hárku. Úradnú zásielku môžete poslať aj online prostredníctvom aplikácie ePodací hárok.
 3. Úradnú zásielku odovzdajte pri priehradke na pošte. Zásielky uhradené vopred,  tzn. online v ePodacom hárku, môžete vložiť aj do poštovej schránky označenej logom online úhrada.
 4. Po prevzatí zásielky adresátom vám najneskôr na štvrtý pracovný deň doručíme potvrdenú doručenku, ktorá slúži ako doklad, že adresát si zásielku prevzal.

Tlačivo na podanie Úradnej zásielky nájdete v sekcii Tlačivá alebo vám ho poskytneme na každej pošte. Doručenkovú obálku kúpite na www.skclub.sk alebo na pošte.

 

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia