Tlačové správy december 2020

Slovenská pošta k aktuálnym zmenám v súvislosti s brexitom

Bratislava, 29. decembra 2020

31. decembra 2020 končí tzv. prechodné obdobie vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie. Po tomto dátume už Veľká Británia nebude súčasťou Európskej únie. Od 1. januára 2021 nastane pre podávateľov zásielok do Veľkej Británie prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., zmena, keďže Veľká Británia už bude mať postavenie tzv. tretej krajiny. Pre klientov to znamená, že pri dovoze a vývoze musia byť zabezpečené colné formality.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Zmeny v zasielaní poštových zásielok do krajín mimo EÚ platné od 1. januára 2021

Bratislava, 29. decembra 2020

Slovenská pošta, a.s., informuje klientov, že v súlade s medzinárodnou legislatívou bude Slovenská pošta, a.s., s účinnosťou od 1. januára 2021 povinná zasielať ku všetkým poštovým zásielkam do celého sveta (mimo krajín EÚ) predbežné elektronické colné údaje vo forme tzv. ITMATT správ, ktoré sú potrebné na colné konanie v krajine určenia.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Písali ste už Ježiškovi?
Ak napíšete do štvrtka, dostanete od neho aj milý darček

Bratislava, 15. decembra 2020

Napísali ste už list Ježiškovi? Ak nie, máte na to posledné dni. Najneskôr do štvrtka 17. decembra pošlite na adresu Ježiško 999 99 pohľadnicu, list alebo kresbu a nezabudnite uviesť spiatočnú adresu, aby Ježiško vedel, komu má odpísať. Okrem odpovede poteší aj milým rozprávkovým darčekom.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta začne od štvrtka vyplácať sociálne dávky

Bratislava, 14. decembra 2020

Od štvrtka 17. decembra do stredy 23. decembra 2020 vypláca Slovenská pošta štátne sociálne dávky vrátane dôchodkov obyvateľom do vlastných rúk v pobočkách pošty alebo priamo na adresu. Práve v tomto týždni od 14. do 18. decembra vrcholí aj predvianočná prevádzka poštovej siete, preto pošta očakáva vo svojich pobočkách najväčší nápor zákazníkov. Zároveň odporúča vybaviť potrebné náležitosti čím skôr a zásielky si nechať doručiť do BalíkoBOXov, ktoré sú dostupné nonstop. Aktuálne má pošta už 122 BalíkoBOXov na celom Slovensku.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Balík si môžete vyzdvihnúť v BalíkoBOXe, vyhnete sa radom na poštách

Bratislava, 10. decembra 2020

Slovenská pošta rozšírila sieť BalíkoBOXov na 122 terminálov v rámci celého Slovenska. Zákazník si tak môže pohodlne a bez čakania vyzdvihnúť zásielku kedykoľvek a tam, kde mu vyhovuje. Keďže v predvianočnom období pošta štandardne zaznamenáva zvýšený záujem o posielanie balíkov, BalíkoBOXy sú ideálna možnosť na doručenie zásielky, ak sa chcú zákazníci vyhnúť čakaniu na pošte.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Ježiško už dostal 45-tisíc pozdravov

Bratislava, 8. decembra 2020

Do Vianoc ostávajú dva týždne a Ježiško už dostal takmer 45-tisíc pozdravov so želaniami od detí z celého sveta. Prosby detí odzrkadľujú súčasnú situáciu a okrem klasických darčekov, ako hračky, mobily, tablety či živé zvieratká, si želajú aj to, aby tu nebol COVID-19 a aby sa mohli vrátiť opäť do škôl. Svoju poštu si Ježiško preberá už 22 rokov zo svojej schránky v Rajeckej Lesnej a práve pred Vianocami na ňu odpovedá. Projekt Vianočnej pošty dosiahol aj ďalší významný míľnik, od spustenia projektu dostal Ježiško už 2 milióny listov.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Ďalšie podvodné e-maily v mene Slovenskej pošty, v ktorých požadujú poplatky za preclenie tovaru

Bratislava, 8. decembra 2020

V mene Slovenskej pošty dostávajú adresáti ďalšie podvodné e-maily, ktoré ich vyzývajú na uhradenie poplatku za preclenie zásielky. Aj v tomto prípade ide o zneužitie loga Slovenskej pošty, a preto by klienti nemali na takéto emaily reagovať. Slovenská pošta nikdy nežiada poplatky prostredníctvom e-mailov či SMS, a to ani pri colnom konaní. Clo aj poplatok za colné konanie zaplatí klient priamo pri doručení zásielky.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Ak chcete potešiť blízkych na Vianoce pohľadnicou či balíkom, tieto termíny sú pre vás dôležité

Bratislava, 7. decembra 2020

Predsviatočné obdobie prináša už tradične zvýšený záujem o poštové služby, či už posielanie listových zásielok alebo balíkov. Slovenská pošta príjme denne v predvianočnom období viac ako 1 100 000 zásielok. Podiel na tom má aj nákup tovarov na internete, posielanie darčekov prostredníctvom pošty, ale aj stále pretrvávajúca tradícia Slovákov zasielania vianočných pozdravov. Aby bol balík doručený do Vianoc, najneskorší termín zaslania balíka je piatok 18. decembra.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta ruší verejné obstarávanie na prepravu peňažnej hotovosti a do konca roka 2020 vyhlási opakovanú súťaž

Bratislava, 4. decembra 2020

Vedenie spoločnosti Slovenská pošta prijalo rozhodnutie o zrušení postupu pri zadávaní nadlimitnej zákazky: „Poskytovanie strážnej služby podľa § 3, písm. d) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, pri preprave peňažných hotovostí“. Dôvodom zrušenia uvedeného postupu je predloženie ponúk len od dvoch uchádzačov, čo nemožno považovať v zmysle judikátu ESD za relevantnú hospodársku súťaž. Preto Slovenská pošta zrušila postup v zmysle § 57, ods. 2 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta vydáva poštovú známku
„Deň poštovej známky: Vladimír Machaj (1929 – 2016)“

Bratislava, 4. decembra 2020

Slovenská pošta vydáva dnes, 4. decembra 2020 poštovú známku „Deň poštovej známky: Vladimír Machaj (1929 – 2016)“ s nominálnou hodnotou 0,80 €.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Vianočná atmosféra na známkach aj historických pohľadniciach

Bratislava, 2. decembra 2020

Vianočnú tematiku priblížia poštové známky aj historické pohľadnice, ktoré budú súčasťou výstavy s názvom Pošta s vôňou Vianoc. Výstavu organizuje Poštové múzeum vo svojich priestoroch na Partizánskej ceste v Banskej Bystrici, otvorená bude až do 29. januára 2021.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Pozor na to, čo posielate vo svojich poštových zásielkach

Bratislava, 1. decembra 2020

Slovenská pošta v ostatnom čase zaznamenáva zvýšené množstvo zásielok s nedovoleným obsahom, ktoré smerujú do zahraničia, najmä do krajín ako Austrália, Japonsko či Vietnam. Nedovolený obsah v niektorej zo zásielok určených na leteckú prepravu v konečnom dôsledku komplikuje a spomaľuje ich vypravenie a doručenie. Poštové podniky sú povinné zásielky s nedovoleným obsahom z prepravy vylúčiť. Ak zamestnanci Slovenskej pošty zistia v zásielke nedovolený obsah, pošta informuje príslušné orgány verejnej správy.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

 

Mobilná verzia