Doporučená zásielka

Kvalitná, rýchla a spoľahlivá služba určená na zasielanie písomných oznámení v rámci celého Slovenska s potvrdením o podaní a na požiadanie aj o dodaní (doručenka). Informácie  o pohybe doporučenej zásielky je možné získať prostredníctvom Track & Trace.

Charakteristika

Lehota prepravy
 • doporučený list 1. triedy - nasledujúci pracovný deň po dni podania
 • doporučený list 2. triedy - druhý pracovný deň po dni podania
 • doporučený list slepecký - druhý pracovný deň po dni podania
 • Norma kvality je definovaná v Požiadavkách na kvalitu univerzálnej služby.
Hmotnosť
 • doporučený list 1. a 2. triedy: do 2 kg
 • doporučený list slepecký: do 7 kg
Rozmery a obal
 • min.: 14 x 9 cm, max.: súčet dĺžky, šírky a hrúbky je max. 90 cm, pričom najväčší rozmer nesmie presiahnuť 60 cm
 • doporučený list nepravidelných tvarov - vypočítajte si rozmer vašej zásielky
 • doporučenú zásielku je možné podávať len v novom uzatvorenom obale; doporučený list slepecký nad 3 kg sa odporúča previazať špagátom, príp. opatriť pútkami
Za doporučenú zásielku môžete zaplatiť
 • v hotovosti, poštovými známkami, bezhotovostne, prevodom, úverom poštovného, výplatným strojom
Zodpovednosť
 • za nedodanie, stratu, poškodenie, odcudzenie alebo zničenie obsahu doporučeného listu je poskytovaná náhrada škody vo výške dvadsaťnásobku ceny za službu Doporučene v zmysle Tarify.

Služby k doporučenej zásielkespäť

Odosielateľ
 • Do vlastných rúk, Doručenka, Dobierka (k doporučenému listu 1. a 2. triedy), Odpovedná služba (k doporučenému listu 1. a 2. triedy), Storno zásielky, Neukladať, Nevrátiť, Uložiť ... dní, Nedoposielať, Späť:
Adresát
 • Vylúčenie náhradného prijímania zásielok, Predĺženie odbernej lehoty, Časové doposielanie, Doručenie na inú adresu na žiadosť adresáta, Splnomocnenie, Odopretie prijatia zásielky, Opakované doručenie na žiadosť adresáta
Info služby
 • Informácia o podaní/dodaní zásielok, Informácia o sledovaní zásielok, Odpis podacej potvrdenky, Potvrdenie o dodaní zásielky, Tlač e-potvrdenky, Potvrdenie o spracovaní ePodacieho hárka

Ako podať doporučenú zásielkuspäť

 1. Na obálku vypíšte adresu prijímateľa – do pravej dolnej časti adresnej (prednej) strany obálky. V prípade že požadujete, aby bola vaša zásielka adresovaná na ktorúkoľvek poštu (nie na dodávaciu poštu adresáta) alebo aby bola dodaná len na poštu (nebola doručovaná na adresu adresáta), do adresy adresáta uveďte meno a priezvisko adresáta, Poste restante, PSČ a názov pošty. Vašu adresu uveďte do ľavého horného rohu.
 2. Rovnaké údaje vpíšte aj do podacej potvrdenky (podací lístok / podací hárok) – slúži aj pre prípadné reklamácie. Doporučenú zásielku môžete poslať aj online prostredníctvom aplikácie ePodací hárok alebo Mobilnej aplikácie SP.
 3. Ak chcete, aby sa váš list dostal k adresátovi už v nasledujúci pracovný deň, požiadajte o zaslanie listu 1. triedou, prípadne na ľavú stranu obálky uveďte poznámku „1. trieda“.
 4. Doporučený list slepecký označte poznámkou „Slepecká zásielka“ v pravej hornej štvrtine adresnej strany. Slepeckú zásielku nad 3 kg odporúčame previazať špagátom alebo opatriť pútkami.
 5. Ak posielate drobné predmety, dôkladne zabezpečte ich vnútorné balenie, aby nevyčnievali z obalu a aby nemohlo dôjsť k poškodeniu obalu.
 6. Doporučenú zásielku odovzdajte pri priehradke na pošte. Zásielky uhradené vopred,  tzn. online v ePodacom hárku alebo Mobilnej aplikácii, môžete vložiť aj do poštovej schránky označenej logom online úhrada.

Tlačivá, ktoré môžete využiť k doporučeným zásielkam nájdete v sekcii Tlačivá alebo vám ich poskytneme na každej pošte. Všetky druhy obálok k zásielkam vám ponúka www.skclub.sk.

 

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia