Expres Mail Servis (EMS)

Expres Mail Servis je služba určená na rýchle zasielanie dokumentov a tovaru do zahraničia. Zásielku môžete podať na pošte alebo u kuriéra.

Predplatené obaly:
EASY EXPRES EÚ – predplatená obálka na zásielky do 1 kg do krajín Európskej únie
EASY EXPRES WORLD – predplatená obálka na zásielky do 1 kg do krajín mimo Európskej únie

Charakteristika

Lehota prepravy
 • v závislosti od krajiny určenia – pozrite si Zasielacie podmienky
 • Slovenská pošta garantuje lehotu dodania expres zásielok z cudziny nasledujúci pracovný deň odo dňa príchodu na medzinárodné výmenné stredisko do 16:00 hod. alebo ak bude do tohto času prepustená colným úradom do voľného obehu.
Hmotnosť
 • v závislosti od krajiny určenia
Rozmery a obal
 • min.: 17 x 10 cm, max.: v závislosti od krajiny určenia – pozrite si Zasielacie podmienky
 • Na podaj môžete využiť aj predplatené obaly – EASY EXPRES EÚ a EASY EXPRES WORLD.
Za zásielku môžete zaplatiť
 • v hotovosti, úverom poštovného, faktúrou
Zodpovednosť
 • za stratu, úbytok, poškodenie alebo zničenie časti, resp. celého obsahu expres zásielky adresovanej do cudziny je poskytovaná náhrada vo výške skutočnej škody, najviac však 40 DTS, zvýšená o 4,50 DTS za každý kilogram hmotnosti.
 • za zničenie, stratu, poškodenie obsahu alebo poškodenie s úbytkom obsahu zásielky adresovanej do Českej republiky je poskytovaná náhrada vo výške skutočnej škody najviac:

- 30 DTS pre zásielky s obsahom dokumentov,
- 30 DTS, zvýšená o 3 DTS za každý kilogram hmotnosti pre zásielky s obsahom iných predmetov.

Prepočet DTS (menovej jednotky Medzinárodného menového fondu) na EUR je uvedený v Tarife (Zasielacie podmienky medzinárodný styk).

Služby k EMS zásielkespäť

Odosielateľ
 • Storno zásielky
Adresát
 • Predĺženie odbernej lehoty, Doručenie na inú adresu na žiadosť adresáta, Odopretie prijatia zásielky, Druhé opakované doručenie na žiadosť adresáta, Splnomocnenie

Ako podať expres zásielku do zahraničiaspäť

 1. Zistite, za akých podmienok môžete zásielku poslať do krajiny určenia. Informácie o colných predpisoch a vývoze tovaru vám podajú colné orgány a zastupiteľské úrady v krajine určenia. Pozrite si zoznam vecí, ktoré sú z poštovej prepravy v medzinárodnom styku vylúčené.
 2. Objednajte si kuriéra najlepšie deň vopred na čísle 0850 122 413, na dispečingu príslušného oblastného uzla, na www.posta.sk alebo prostredníctvom aplikácie ePodací hárok a dohodnite si miesto prevzatia zásielky. Zásielku môžete priniesť aj na niektorú z našich expres pôšt.
 3. Zásielku do 15 kg môžete podať na takmer každej pošte (pozrite si prehľad pôšt).
 4. Vyplňte sprievodné doklady potrebné pre zaslanie zásielky. U kuriéra a na Oblastnom uzle je možné podať Expres zásielky len prostredníctvom ePodacieho hárku.

Kontakt späť

Bližšie informácie o zásielkach EMS získate v príslušnom oblastnom uzle alebo na infolinke zákazníckeho servisu 0850 122 413.

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia