Informácie o obmedzení služieb  

Vážení zákazníci,

aby sme v tomto citlivom období ochránili zdravie Vás aj našich zamestnancov, ktorí sú tu pre Vás, prosíme o trpezlivé prijatie zavedených preventívnych ochranných opatrení, ktoré sa dotkli obmedzenia niektorých našich poskytovaných produktov a služieb ako aj celkovej prevádzky Slovenkej pošty. Ďakujeme za pochopenie. 

Poskytovanie poštových služieb bude od 23. apríla zabezpečené v štandardnom režime na celom území Slovenska. Naďalej však budú platiť bezpečnostné a hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

Skrátené otváracie hodiny pobočiek zrušené

Od 23. apríla je rozsah otváracích hodín pre verejnosť na jednotlivých pobočkách v režime z obdobia pred vyhlásením mimoriadnej situácie, s výnimkou prestávok na nutnú dezinfekciu priestorov pôšt v trvaní maximálne 30 minút. S prihliadnutím na nedostatok personálu môže Slovenská pošta individuálne pristupovať k zmenám v otváracích hodinách. Pošty však naďalej ostávajú zatvorené v nedeľu.

Aktuálne otváracie hodiny pobočiek nájdu klienti aj na internetovej stránke Slovenskej pošty, v Mobilnej aplikácii Slovenskej pošty a na výveskách jednotlivých pobočiek pôšt.

Pozastavený predaj komerčných produktov a služieb obnovený 

Predaj komerčných služib a produktov Poštovej banky a Poštovej poisťovne, Tiposu (s výnimkou lotériíe Klub Keno, ostáva pozastavená), telekomunikačného operátora 4ka, Ticketportálu aj PostShopu sú od ponedlka 6. apríla 2020 opäť obnovené. 

Obnovené doručovanie doporučených zásielok  späť

Od 23. apríla je doručovanie doporučených zásielok, úradných zásielok, poistených listov, doporučených zásielok do vlastných rúk/ s doručenkou/ dobierkou  zabezpečované štandardne v súlade s platnými Poštovými podmienkami Slovenskej pošty. Pri doručovaní však naďalej platia bezpečnostné a hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

Zásielky doručuje doručovateľ na verejnom priestranstve (pred bytovým domom alebo rodinným domom), pričom adresát musí byt' vybavený ochranným rúškom alebo iným ochranným prostriedkom (napr. šatka, šál) na prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa), vlastným perom, nesmie byt' v karanténe a musí sa dodržiavat' primeraný odstup medzi doručovatel'om a adresátom.

Poštový doručovatel' nie je povinný íst' doručovať ku dverám bytu v bytovom dome, kontaktuje adresáta zazvonením na zvonček vo vchode do bytového domu. Poštový doručovatel' nie je povinný zásielku doručit', ak adresát nie je vybavený ochranným rúškom alebo inými ochrannými prostriedkami (napr. šatka, šál) na prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa). V takomto prípade zabezpečí zanechanie oznámenia o uložení zásielky na pošte v domovej listovej schránke.

Pre zásielky podané dňom 1. mája sa tiež obnovuje štandardná odberná lehota 18 kalendárnych dní. To znamená, že len pre zásielky podané do konca apríla platí predĺžená úložná lehota o 14 dní. 

Obmedzenia v medzinárodnom doručovaní späť

Kvôli nedostatku prepravných kapacít a obmedzeniam v leteckej preprave, ktorá je základným druhom prepravy zásielok, Slovenská pošta pozastavuje prijímanie zásielok (listové zásielky, balíky a zásielky EMS) od zákazníkov s doručením do krajín, kam nie je možné poštu doručiť.

Slovenská pošta koordinuje pohyb medzinárodnej pošty podľa situácie v krajinách celého sveta a podľa pokynov Svetovej poštovej únie. Všetky zásielky, ktoré na Slovensko prídu, Slovenská pošta doručí adresátom v súlade s aktuálnymi preventívnymi ochrannými opatreniami.

Intenzívne hľadáme alternatívne možnosti zabezpečenia prepravy medzinárodných zásielok do zahraničia a o vývoji aktuálnej situácie v oblasti zabezpečenia výpravy zásielok medzinárodného styku vás pravidelne informujeme.

V tejto chvíli je Slovenská pošta schopná plynule zabezpečiť odosielanie pošty (listové zásielky, balíky a zásielky EMS) len do krajín uvedených TU.

Najčastejšie otázky a odpovede k opatreniam späť

 • Budú počas víkendov otvorené pošty?

Áno, ale len v soboty, a to len tie, ktoré mali otvorené počas víkendov pred zavedením opatrení. Platí však prestávka na nutnú dezinfekciu priestorov pôšt v trvaní maximálne 30 minút. V rámci ochranných preventívnych opatrení budú všetky pošty v nedeľu aj naďalej ZATVORENÉ - nielen tie v obchodných centrách. Konkrétne otváracie hodiny nájdete TU.

 • Prečo sa tvoria rady pred poštami?

Rešpektujeme opatrenia Hlavného hygienika SR z 19. mája 2020, teda Úradu verejného zdravotníctva SR, počet zákazníkov v pobočke nemôže v jednom okamihu prekročiť kapacitu jedného zákazníka na 15m2. Preto sme museli vzhľadom na rozlohu predajného miesta presne vypočítať maximálny počet zákazníkov, ktorí môžu byť v rovnakom čase vo vnútri pobočky. Toto opatrenie spôsobilo, že sme v niektorých prípadoch pôšt museli uzatvoriť aj priehradky, keďže nemôžu byť v rovnakom čase vybavovaní viacerí zákazníci. Ostatní žiaľ musia čakať pred vstupom na poštu a to v určených minimálne dvojmetrových odstupoch. Podľa nás, rovnako tak aj úradu verejného zdravotníctva, je pre vaše zdravie bezpečnejšie nebyť dlho v uzatvorenom priestore s väčším počtom osôb, o ktorých zdravotnom stave nemáte informácie.

 • Ktoré sú ďalšie opatrenia, ktoré musím pred vstupom na pobočku dodržať?

Vstup a pobyt v pobočke pošty je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami, napríklad rúškom, šálom, šatkou. Prekrytie musí byť zabezpečené tak aby ste mali voľné ruky, to znamená pokrývku si nesmiete rukou pridržiavať. Pri vstupe na pobočku musíte použiť dezinfekcie rúk, prípadne mať rukavice. Odporúčame si pre prípadnú potrebu podpisu priniesť aj vlastné pero.

 • Majú seniori vyhradený čas na návštevu pošty?

Osoby nad 65 rokov môžu navštíviť pobočky Slovenskej pošty kedykoľvek počas otváracích hodín. Zároveň aj naďalej všetkým zákazníkom vrátane seniorov odporúčame vyhnúť sa návšteve pobočiek a ak je to možné, vybaviť potrebné záležitosti formou online služieb Slovenskej pošty, cez Mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty alebo počkať na úplné upokojenie situácie. Ak musia pobočku navštíviť, žiadame ich dodržiavať primeraný odstup nielen od ďalších čakajúcich zákazníkov, ale aj od našich zamestnancov, kde žiadame vybaviť vec rýchlo bez zdržania. Pri vstupe na pobočku musí mať zákazník na tvári ochranné rúško, prípadne šál alebo šatku, ktorá mu bude zakrývať ústa a nos, odporúčame mať aj rukavice. Pri vstupe do pobočiek žiadame zákazníkov použiť pre nich pripravené dezinfekčné prostriedky.

 • Bude mi doporučená zásielka doručená domov alebo si ju musím prevziať na pošte?

Od 23. apríla je obnovené doručovanie doporučených zásielok podľa Poštových podmienok. Naďalej však budú platiť bezpečnostné a hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Doručovanie doporučených zásielok, úradných zásielok, poistených listov, doporučených zásielok do vlastných rúk/ s doručenkou/ dobierkou bude zabezpečované štandardne v súlade s platnými Poštovými podmienkami Slovenskej pošty, teda tak, ako pred zavedením bezpečnostných opatrení v súvislosti s koronavírusom. Oznámenie o uložení zásielky, teda žltý lístok, nechá poštový doručovateľ v schránke v prípade, ak adresáta nezastihne na adrese, prípadne ak adresát nedodrží bezpečnostné a hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu pri doručovaní.  

 • Bude mi doručená zásielka z Číny?

Áno. Výprava zásielok z Číny bola obnovená. Avšak aj naďalej pretrvávajú obmedzenia v medzinárodnej leteckej doprave z Ázie do Európy. Zákazníkov preto prosíme o zhovievavosť pri doručovaní medzinárodných zásielok z Ázie, nakoľko tieto obmedzenia môžu spôsobiť ich omeškanie. 

 • Do ktorých krajín môžem posielať zásielky?

Slovenská pošta koordinuje pohyb medzinárodnej pošty podľa situácie v krajinách celého sveta a podľa pokynov Svetovej poštovej únie. Všetky zásielky, ktoré na Slovensko prídu, Slovenská pošta doručí adresátom v súlade s aktuálnymi preventívnymi ochrannými opatreniami.

Kvôli nedostatku prepravných kapacít a obmedzeniam v leteckej preprave, ktorá je základným druhom prepravy zásielok Slovenská pošta pozastavila prijímanie zásielok od zákazníkov s doručením do krajín, kam nie je možné poštu doručiť.

Intenzívne sa hľadajú alternatívne možnosti zabezpečenia prepravy medzinárodných zásielok do zahraničia a o vývoji aktuálnej situácie v oblasti zabezpečenia výpravy zásielok medzinárodného styku. 

Informácie o zmenách v medzinárodnej pošte pravidelne aktualizujeme

 • Môžem zaplatiť kuriérovi za balík v hotovosti?

Môžete, ale pri preberaní tovaru u kuriéra odporúčame zaplatiť za zásielku bezhotovostne. Slovenská pošta tiež vyzvala väčších aj menších predajcov (eshopy) pri platbe za tovar vyhnúť sa dobierke, teda využívať platbu za tovar vopred pred doručením. Nakoniec pre prípady väčšiny dobierok Slovenská pošta zaviedla bezplatnú platbu platobnou kartou u kuriéra, vrátane platenia bezkontaktne prostredníctvom Google Pay alebo Apple Pay. Dlhodobo rovnako apelujeme na všetkých obchodníkov aj na možnosti doručovania balíkových zásielok do bezkontaktných nonstop dostupných BalíkoBOXov.

 • Musím mať pri preberaní zásielky/balíka rúško?

Áno, taktiež aj rukavice a vlastné pero na podpis dokumentu. Doručovateľ alebo kuriér môže položiť zásielku s dokumentami pred vaše dvere a odstúpiť do ochrannej vzdialenosti. V komunikácii s doručovateľom alebo s kuriérom sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné. Pred a po návšteve doručovateľa alebo kuriéra si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky, alebo si ich poriadne umyte.

 • Bude mi počas karantény doručovaná pošta/dôchodok a pod.?

Slovenská pošta vyzýva občanov, aby boli ohľaduplní, opatrní a zodpovední pri preberaní zásielok. V prípade karantény alebo podobnej situácie preto prosíme našich zákazníkov, aby z bezpečnej vzdialenosti a bezpečným spôsobom jasne informovali doručovateľov, že aktuálne nemôžu prísť s nimi do kontaktu a prevziať si zásielku.

 • Zmenilo sa niečo pri vyplácaní dôchodkov?

Vyplácanie dôchodkov aj naďalej pokračuje v súlade s legislatívou a stanovenými pravidlami Sociálnej poisťovne. Slovenská pošta vypláca seniorom dôchodky štandardne doručovateľom priamo domov na adresu, túto službu využíva 95% seniorov. Ak si želajú vyplatiť dôchodok na pošte, musia vypísať žiadosť o dispozičné služby k dôchodku, ktorú odovzdajú na príslušnej pobočke. Túto formu v súčasnosti využíva len 5% seniorov.

Nakoľko situácia je v danom období obzvlášť pre seniorov riziková, aj Slovenská pošta vychádza seniorom v ústrety a snaží sa zjednodušiť procesy v prípade vyplácania dôchodkov. Ak sa seniori rozhodnú, že chcú využiť iný typ služby výplaty dôchodku musia postupovať podľa Obchodných podmienok Výplaty dôchodkov.

Dôchodok môže prevziať: 1) dôchodca, 2) iný prijímateľ uvedený na kvitančnom liste na základe rozhodnutia Sociálnej poisťovne, 3) druhý z manželov na základe písomného súhlasu dôchodcu (maximálne na dobu šesť mesiacov, po šiestich mesiacoch je potrebné, aby si dôchodca prevzal dôchodok osobne).

 • Ako môžem zaplatiť SIPO v momentálnej situácii?

V čase mimoriadnej situácie ohrozenia koronavírusom je možné uhradiť SIPO aj prostredníctvom internetbankingu – jednorazovým príkazom z účtu. Pri platbe použite nasledovné platobné symboly:

číslo účtu prijímateľa v tvare IBAN: SK09 6500 0000 0000 2054 2173,

variabilný symbol: evidenčné číslo platiteľa, ktoré je uvedené na vašom platobnom doklade SIPO, konštantný symbol: 0558,

špecifický symbol: 333333mmrr, kde 333333 je konštanta, mm je aktuálny mesiac a rr je aktuálny rok. Všetky informácie o službe SIPO

 • Chystám sa na poštu, ale nechcem sa dotknúť vyvolávacieho systému, je aj iná možnosť získania poradového čísla?

Áno, v Mobilnej aplikácii Slovenskej pošty, ale len na poštách s elektronickým vyvolávacím systémom (ak nie je dočasne vypnutý). Poradový lístok si môžete stiahnuť aj v Mobilnej aplikácii Slovenskej pošty. Mobilnú aplikáciu zas nájdete v AappStore alebo Google Play zadarmo. Viac informácii o Mobilnej aplikácii Slovenskej pošty.

 • Je možné platiť bezhotovostne na všetkých pobočkách Slovenskej pošty?

Áno, platba kartou je možná na všetkých poštách od 1. februára 2019.

 • Ako sa uskutoční odpočet plynu?

Po dohode so spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s. bude odpočet stavu meradla plynu realizovaný bez kontaktu s odberateľom.

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia