Listová zásielka svet

Listová zásielka svet je najmä korešpondencia a slepecká zásielka určená na zasielanie písomných oznámení alebo drobných predmetov do celého sveta.

Charakteristika

Lehota prepravy
Hmotnosť
 • lístok: do 20 g
 • list 1. triedy, list 2. triedy (plochý tvar, zvitok, nepravidelný tvar): do 2 kg
 • list slepecký: do 7 kg
Rozmery a obal
 • listová zásielka plochého tvaru:
 • min.: 14 x 9 cm, max: lístok 23,5 x 12 cm, listová zásielka plochého tvaru d + š + h (hrúbka) = maximálne 90 cm, pričom najväčší rozmer nesmie presiahnuť 60 cm
 • listová zásielka nepravidelných tvarov - vypočítajte si rozmer vašej zásielky
 • Listovú zásielku je možné podávať len v novom uzatvorenom obale alebo bez obalu (napr. pohľadnica).
Za listovú zásielku môžete zaplatiť
 • v hotovosti, poštovými známkami, prevodom, úverom poštovného, výplatným strojom
Zodpovednosť
 • za stratu, úbytok, poškodenie alebo zničenie časti, resp. celého obsahu listovej zásielky nie je poskytovaná náhrada škody.

Služby k listovej zásielke svetspäť

Odosielateľ
 • Odpovedná služba (k druhu zásielok v zmysle Tarify), Storno zásielky na podaji
Adresát
 • Časové doposielanie
Info služby
 • Informácia o sledovaní zásielok

Ako podať listovú zásielku svetspäť

 1. Uveďte adresu prijímateľa – do pravej dolnej časti adresnej (prednej) strany listovej zásielky. Ak cenu za zásielku hradíte bezhotovostným spôsobom alebo k zásielke pripájate colné vyhlásenie, uveďte aj vašu adresu (odosielateľa do ľavého horného rohu zásielky). V prípade že požadujete, aby bola vaša zásielka adresovaná na ktorúkoľvek poštu (nie na dodávaciu poštu adresáta) alebo aby bola dodaná len na poštu (nebola doručovaná na adresu adresáta), do adresy adresáta uveďte meno a priezvisko adresáta, Poste restante, PSČ a názov pošty.
 2. Ak listom zasielate drobné predmety, dôkladne zabezpečte ich vnútorné balenie, aby nevyčnievali z obalu a aby nemohlo dôjsť k poškodeniu obalu.
 3. Ak váš list podlieha colnému konaniu (obsahuje nielen písomnosti a je adresovaný do krajín mimo EÚ), pripojte k nemu colné vyhlásenie CN 22 alebo CN 23 (v prípade, ak zásielky obsahujú viac druhov tovaru alebo je hodnota tovaru vyššia ako 300 DTS).  Tlačivá colných vyhlásení vám poskytneme aj na každej pošte.
 4. Ak chcete, aby sa váš list dostal k adresátovi v čo najkratšom čase, požiadajte o zaslanie listu 1. triedou, prípadne na ľavú stranu obálky uveďte poznámku „1. Classe“.
 5. List slepecký označte poznámkou „Envois pour les aveugles“  – v pravej hornej časti adresnej strany zásielky.
 6. List 1. a 2. triedy odovzdajte pri priehradke na pošte, prípadne ho vhoďte do poštovej schránky – v tomto prípade na liste musia byť nalepené poštové známky správnej hodnoty podľa príslušnej hmotnostnej kategórie listu, lehoty prepravy (triedy) a krajiny určenia.
 7. List slepecký odovzdajte pri priehradke na pošte, takýto list nie je možné podať vložením do poštovej schránky. 

Všetky druhy obálok k zásielkam vám ponúka www.skclub.sk.

Koľko stojí Listová zásielka svetspäť

Listová zásielka svet do Českej republiky
Do hmotnosti List 1. triedy
(predajná cena v EUR)
List 2. triedy
(predajná cena v EUR)
50 g 0,90 € 0,80 €
100 g 1,30 € 1,20 €
500 g 3,00 € 2,20 €
1 000 g 6,80 € 5,50 €
2 000 g 11,50 € 9,00 €
Listová zásielka svet do ďalších krajín Európy
Do hmotnosti List 1. triedy
(predajná cena v EUR)
List 2. triedy
(predajná cena v EUR)
50 g 1,00 € 0,90 €
100 g 1,60 € 1,40 €
500 g 4,20 € 2,80 €
1 000 g 7,50 € 6,90 €
2 000 g 13,00 € 11,00 €
Listová zásielka svet do ostatných krajín sveta
Do hmotnosti List 1. triedy
(predajná cena v EUR)
List 2. triedy
(predajná cena v EUR)
50 g 1,20 € 1,00 €
100 g 2,00 € 1,80 €
500 g 6,00 € 5,00 €
1 000 g 14,50 € 12,50 €
2 000 g 27,00 € 25,00 €

Uvedené ceny sú oslobodené od DPH.

Doručenie slepeckých zásielok je poskytované bezplatne.

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia