Listová zásielka svet

Listová zásielka svet je list, balíček a slepecká zásielka určené na zasielanie písomných oznámení alebo tovaru do celého sveta. Do krajín mimo EÚ a území, ktoré sú uvedené v Tarife (Zasielacie podmienky medzinárodný styk) je možné podávať tovar len ako balíček.

Charakteristika

Lehota prepravy
Hmotnosť
 • lístok: do 20 g
 • list (plochý tvar, zvitok, nepravidelný tvar): do 2 kg
 • balíček: do 2 kg
 • list slepecký: do 7 kg
Rozmery a obal
 • min.: balíček 10,5x 14,8 cm, listová zásielka plochého tvaru/lístok 14 x 9 cm, max: lístok 23,5 x 12 cm, listová zásielka plochého tvaru/balíček d + š + h = maximálne 90cm, pričom najväčší rozmer nesmie presiahnuť 60 cm
 • listová zásielka vo zvitku / nepravidelných tvarov - vypočítajte si rozmer vašej zásielky
 • listovú zásielku je možné podávať len v novom uzatvorenom obale alebo bez obalu (napr. pohľadnica).
Za listovú zásielku môžete zaplatiť
 • v hotovosti, poštovými známkami, bezhotovostne, prevodom, úverom poštovného, výplatným strojom
Zodpovednosť
 • za stratu, úbytok, poškodenie alebo zničenie časti, resp. celého obsahu listovej zásielky nie je poskytovaná náhrada škody.

Služby k listovej zásielke svetspäť

Odosielateľ
 • Odpovedná služba (k druhu zásielok v zmysle Tarify), Storno zásielky 
Adresát
 • Časové doposielanie
Info služby
 • Informácia o sledovaní zásielok

Ako podať listovú zásielku svetspäť

 1. Uveďte adresu prijímateľa – do pravej dolnej časti adresnej (prednej) strany listovej zásielky. Ak cenu za zásielku hradíte bezhotovostným spôsobom alebo k zásielke pripájate colné vyhlásenie, uveďte aj vašu adresu (odosielateľa do ľavého horného rohu zásielky). V prípade že požadujete, aby bola vaša zásielka adresovaná na ktorúkoľvek poštu (nie na dodávaciu poštu adresáta) alebo aby bola dodaná len na poštu (nebola doručovaná na adresu adresáta), do adresy adresáta uveďte meno a priezvisko adresáta, Poste restante, PSČ a názov pošty.
 2. Ak listom zasielate drobné predmety, dôkladne zabezpečte ich vnútorné balenie, aby nevyčnievali z obalu a aby nemohlo dôjsť k poškodeniu obalu.
 3. Balíček podlieha colnému konaniu, preto je potrebné k nemu pripojiť colné vyhlásenie CN 22 alebo CN 23 (v prípade, ak zásielka obsahuje viac druhov tovaru alebo je hodnota tovaru vyššia ako 300 DTS). Tlačivá colných vyhlásení vám poskytneme aj na každej pošte.
 4. List slepecký označte poznámkou „Envois pour les aveugles“  – v pravej hornej časti adresnej strany zásielky.
 5. List odovzdajte pri priehradke na pošte, prípadne ho vhoďte do poštovej schránky – v tomto prípade na liste musia byť nalepené poštové známky správnej hodnoty podľa príslušnej hmotnostnej kategórie listu a krajiny určenia. List uhradený vopred,  tzn. online v ePodacom hárku alebo Mobilnej aplikácii, môžete vložiť do poštovej schránky označenej logom online úhrada.
 6. Balíček adresovaný do cudziny je možné podávať pri priehradke pošty. Balíček uhradený vopred,  tzn. online v ePodacom hárku, môžete vložiť do poštovej schránky označenej logom online úhrada.
 7. List slepecký odovzdajte pri priehradke na pošte, takýto list nie je možné podať vložením do poštovej schránky. 

Všetky druhy obálok k zásielkam vám ponúka www.skclub.sk.

 

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia