Poštová filatelistická služba

Slovenská pošta ponúka široké spektrum služieb v oblasti filatelie. Na stránke www.pofis.sk nájdete všetky zaujímavé informácie o slovenskej známkovej tvorbe od procesu výroby poštových známok až po samotnú tlač.

Poštová filatelistická služba (POFIS) zabezpečuje obchodnú a maloobchodnú činnosť so slovenskými poštovými známkami a s celinami v tuzemsku aj v zahraničí a poskytuje novinkovú službu pre jednotlivcov a organizovaných zberateľov. Zabezpečuje tiež výrobu príležitostných poštových celín a príležitostných poštových pečiatok. Pre záujemcov o odtlačky príležitostných pečiatok poskytuje pečiatkovaciu službu.

Internetový obchod na www.pofis.sk ponúka celý sortiment filatelistických produktov vydávaných Slovenskou poštou.

Kontakt

Slovenská pošta, a.s.
POFIS
Nám. SNP 35
817 98  Bratislava

Tel.: 02/593 93 511
e-mail: pofis@slposta.sk
www.pofis.sk

Súvisiace dokumenty

 

Mobilná verzia