Poštová filatelistická služba

Slovenská pošta ponúka široké spektrum služieb v oblasti filatelie. Na stránke www.pofis.sk nájdete všetky zaujímavé informácie o slovenskej známkovej tvorbe od procesu výroby poštových známok až po samotnú tlač.

Poštová filatelistická služba (POFIS) zabezpečuje obchodnú a maloobchodnú činnosť so slovenskými poštovými známkami a s celinami v tuzemsku aj v zahraničí a poskytuje novinkovú službu pre jednotlivcov a organizovaných zberateľov. Zabezpečuje tiež výrobu príležitostných poštových celín a príležitostných poštových pečiatok. Pre záujemcov o odtlačky príležitostných pečiatok poskytuje pečiatkovaciu službu.

Internetový obchod na www.pofis.sk ponúka celý sortiment filatelistických produktov vydávaných Slovenskou poštou.

Kontakt

Slovenská pošta, a. s.
POFIS
Námestie slobody 27
817 98 Bratislava
Tel.: 02/544 198 97
Fax: 02/544 199 13
Email: pofis@slposta.sk
www.pofis.sk

Súvisiace dokumenty

 

Mobilná verzia