Sídlo spoločnosti

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9
975 99 Banská Bystrica

Telefonický kontakt:
Zákaznícky servis: 0800 122 413
e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk

Kontakt s médiami

Mgr. Stanislava Pondelová
hovorkyňa Slovenskej pošty, a. s.
mob.: 0903 130 571
e-mail: pondelova.stanislava@slposta.sk

 

Mobilná verzia