Sídlo spoločnosti

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9
975 99 Banská Bystrica

Telefonický kontakt:
Zákaznícky servis: 0800 122 413
e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk

Kontakt s médiami

Mgr. Iveta Dorčáková
hovorkyňa Slovenskej pošty, a. s.
mob.: 0904 654 377
e-mail: dorcakova.iveta@slposta.sk

 

 

Mobilná verzia