Sídlo spoločnosti

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1

Telefonický kontakt:
Zákaznícky servis: 0800 122 413
e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk

Kontakt pre verejnosť

Tel.: 048/437 87 77

Bezplatná infolinka 0800 122 413 (z pevnej aj mobilnej linky, len z územia Slovenskej republiky)

 

Mobilná verzia