Poštová ohlasovňa a úložňa

Pri stratení zásielky môžete požiadať Poštovú ohlasovňu a úložňu o zistenie, či nemá hľadanú zásielku uloženú, prípadne požiadať o jej vydanie na adrese:

Slovenská pošta, a. s.
Poštová ohlasovňa a úložňa
Dohnányho 17
917 02  Trnava

Mobilná verzia