Stredisko predplatného tlače

Slovenská pošta, a. s.
Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4
P. O. Box 164
820 14 Bratislava 214

Správa zákazníkov
Tel. : 02/54 41 80 91, 54 41 81 02
Fax : 02/54 41 99 06

Vzťahy s vydavateľmi
Tel. : 02/54 41 89 58, 52 62 24 50
Fax : 02/54 41 99 06

Zahraničná tlač
Tel. : 02/54 41 99 12, 54 41 99 03
Fax : 02/54 41 99 06

Bezplatná infolinka: 0800 111 135

e-mail: predplatne@slposta.sk

Regionálne zákaznícke miesta

Mesto Adresa Kontaktná osoba email Telefón
Banská Bystrica Horná 1, 974 01  Banská Bystrica Ing. Farkašová Mária predplatnebb@slposta.sk 048/411 52 87
Košice Thurzova 1, 040 01  Košice Trojčáková Mária predplatneke@slposta.sk 055/681 31 10
Liptovský Mikuláš M. M. Hodžu 7, 031 01  Liptovský Mikuláš Bc. Rojčeková Ingrid predplatnelm@slposta.sk 044/552 31 44
Nitra Sládkovičova 2, 949 01  Nitra Ing. Laurincová Darina predplatnenr@slposta.sk 037/655 86 93
Poprad Wolkerova 479, 058 02  Poprad Bartosová Mária predplatnepp@slposta.sk 052/478 23 78
Prešov Masarykova 2, 080 01  Prešov Ing. Sekeráková Mária predplatnepo@slposta.sk 051/777 61 28
Prievidza Kláštorná 5, 971 01  Prievidza Schwarzová Miroslava predplatnepd@slposta.sk 046/542 35 94
Rimavská Sobota Jánošíkova 1, 979 01  Rimavská Sobota Štecová Eva predplatners@slposta.sk 047/562 46 37
Trebišov M. R. Štefánika 1832/3, 075 01  Trebišov Jambrichová Marta predplatnetv@slposta.sk 056/672 28 62
Trenčín Jesenského 42, 911 01  Trenčín Bujnová Andrea predplatnetn@slposta.sk 032/743 29 16
Trnava Dohnányho 17, 917 02  Trnava Mgr. Remenárová Beata predplatnett@slposta.sk 033/551 51 68
Žilina Na Priekope 4, 010 01  Žilina Komorovská Iveta predplatneza@slposta.sk 041/512 62 60
Mobilná verzia