Stredisko predplatného tlače

Slovenská pošta, a.s.
Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4
P. O. Box 164
820 14 Bratislava 214

Správa zákazníkov
Tel. : 02/54 41 80 91, 051/777 61 87 
predplatne@slposta.sk 
bezplatná infolinka: 0800 111 135 (volanie len z pevnej linky)

Vzťahy s vydavateľmi
Tel. : 02/52 62 24 49, 02/52 62 24 50, 02/54 41 89 58 

Zahraničná tlač
Tel. : 02/54 41 99 03
 zahranicna.tlac@slposta.sk

Bezplatná infolinka: 0800 111 135

e-mail: predplatne@slposta.sk

Regionálne miesta predplatného tlače

Mesto Adresa email Telefón
Košice Thurzova 1
040 01  Košice
predplatneke@slposta.sk 055/681 31 10
0903 561 027
Trnava Dohnányho 17
917 02  Trnava
predplatnett@slposta.sk 033/551 51 68
033/551 51 69
0903 903 542
Žilina Na Priekope 4
010 01  Žilina
predplatneza@slposta.sk 041/562 01 26
Bratislava    Uzbecká 4
P.O.Box 164
820 14  Bratislava 214
predplatne@slposta.sk   02/ 54 41 80 91
051/ 777 61 87 
0902 895 521
Mobilná verzia