Stredisko predplatného tlače

Slovenská pošta, a.s.
Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4
P. O. Box 164
820 14 Bratislava 214

Správa zákazníkov
Tel. : 02/54 41 80 91, 02/54 64 09 49 
predplatne@slposta.sk 
bezplatná infolinka: 0800 111 135 (volanie len z pevnej linky)

Vzťahy s vydavateľmi
Tel. : 02/52 62 24 49, 02/52 62 24 50, 02/60 10 15 67

Zahraničná tlač
Tel. : 02/54 41 99 03
 zahranicna.tlac@slposta.sk

Bezplatná infolinka: 0800 111 135

e-mail: predplatne@slposta.sk

Regionálne miesta predplatného tlače

Mesto Adresa email Telefón
Banská Bystrica Horná 1, 974 01  Banská Bystrica predplatnebb@slposta.sk 048/411 52 87
Košice Thurzova 1, 040 01  Košice predplatneke@slposta.sk 055/681 31 10
Nitra Sládkovičova 2, 949 01  Nitra predplatnenr@slposta.sk 037/655 86 93
Poprad Wolkerova 479, 058 02  Poprad predplatnepp@slposta.sk 052/478 23 78
Prešov Masarykova 2, 080 01  Prešov predplatnepo@slposta.sk 051/777 61 28
Topoľčany Obchodná 1321/6, 955 01  Topoľčany predplatnetn@slposta.sk 038/535 52 04
Trnava Dohnányho 17, 917 02  Trnava predplatnett@slposta.sk 033/551 51 68
Žilina Na Priekope 4, 010 01  Žilina predplatneza@slposta.sk 041/562 01 26
Mobilná verzia