POFIS

Slovenská pošta, a.s.
POFIS
Námestie SNP 35
814 19  Bratislava

Tel.: 02/593 93 511
e-mail: pofis@slposta.sk
Web: www.pofis.sk

Internetový predaj
Tel.: 02/593 93 500
e-mail:pofis.online@slposta.sk

Tuzemský predaj
Tel.: 02/593 93 502
e-mail: pofis.obchod@slposta.sk

Zahraničný predaj
Tel.: 02/593 93 503
e-mail: pofis.trade@slposta.sk

Výroba a predaj známky s personalizovaným kupónom
Tel.: 02/593 93 508
e-mail: mojaznamka@slposta.sk
Web: www.mojaznamka.sk

Predajňa POFIS
Námestie SNP 35
814 19  Bratislava

Tel.: 02/593 93 510

Mobilná verzia