POFIS

Slovenská pošta, a. s.
POFIS
Námestie slobody 27
817 98 Bratislava

Tel.: 02/544 198 97
Fax: 02/544 199 13
E-mail: pofis@slposta.sk
www.pofis.sk

Tuzemský predaj a expedícia
Tel.: 02/544 199 07
E-mail: pofis.obchod@slposta.sk

Zahraničný predaj a expedícia
Tel.: 02/544 199 07
E-mail: pofis.trade@slposta.sk

Výroba a predaj známky s personalizovaným kupónom
Tel.: 02/544 199 16
E-mail: mojaznamka@slposta.sk
www.mojaznamka.sk

Predajne
  • Nám. slobody 27, 817 98 Bratislava 15
  • Odborárske nám. 6, 811 07 Bratislava 15
Mobilná verzia