Kontakty na pracoviská Centra spracovania poštového platobného styku

Centrum spracovanie poštového platobného styku Bratislava
Lovinského 35
817 11 Bratislava
Tel.: 02/59 30 27 33
Informácie PPS: 02/59 30 27 49, 02/59 30 27 42
e-mail: info.ppsba@slposta.sk

Centrum spracovanie poštového platobného styku Rimavská Sobota
Jozefa Škultétyho 3
979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047/562 42 67
Informácie PPS: 047/562 15 53
e-mail: info.ppsrs@slposta.sk

Centrum spracovanie poštového platobného styku Košice
Spišské nám. 3
040 12 Košice 12
Tel.: 055/644 63 64
Informácie PPS: 055/644 63 67
email: info.ppske@slposta.sk

Výroba poštových poukazov
Slovenská pošta, a. s.
Lovinského 35
817 11 Bratislava
Tel.: 02/59 30 27 81
e-mail: objednavky.sspd@slposta.sk

 

Mobilná verzia