Kontakty na oddelenia poštového platobného styku

Výroba poštových poukazov
Slovenská pošta, a. s.
Lovinského 35
817 11 Bratislava
Tel.: 02/59 30 27 81
Fax: 02/59 30 27 55
e-mail: objednavky.sspd@slposta.sk

Oddelenie kontroly poštového platobného styku
Lovinského 35
817 11 Bratislava
Vedúca: Ing. Jana Hajková
Tel.: 02/59 30 27 33
Fax: 02/59 30 27 39
Reklamácie: 02/59 30 27 45, 02/59 30 27 24
Tel./Fax: 02/59 30 27 39
e-mail: reklamacie.sspd@slposta.sk

Oddelenie spracovania poštového platobného styku Bratislava
Lovinského 35
817 11 Bratislava
Vedúci: Ing. Martin Sapara
Tel.: 02/59 30 27 50
Fax: 02/59 30 27 48

Oddelenie spracovania poštového platobného styku Banská Bystrica
Jozefa Škultétyho 3
979 01 Rimavská Sobota
Vedúci: Ing. Juraj Polyak
Tel.: 047/562 42 67
Fax: 047/562 21 45
Informácie PPS: 047/562 15 53

Oddelenie spracovania poštového platobného styku Košice
Spišské nám. 3
040 12 Košice 12
Vedúca: Mgr. Marta Gerenyiová
Tel.: 055/644 63 64
Fax: 055/644 63 60
Informácie PPS: 055/644 63 67

Kontakt na pracovisko Centrálnej evidencie výplatných strojov

Slovenská pošta, a. s.
Lovinského 35
817 11 Bratislava
Tel./Fax: 02/59 30 27 21

 

Mobilná verzia