Kontakty na regionálne pracoviská spracovania SIPO

 

Centrum spracovania SIPO a centrálnej agendy, pracovisko Bratislava 

Uzbecká 4, 820 14  Bratislava

Obvody Telefónne číslo
Bratislava 02/ 45 520 168, 02/ 60 101 584
Bratislava - vidiek 02/ 45 241 984
Dunajská Streda 02/ 60 101 584, 02/ 45 520 168
Galanta 02/ 60 101 584, 02/ 45 520 168
Komárno 02/ 60 101 592
Levice 02/ 60 101 585
Nitra 02/ 60 101 585
Nové Zámky 02/ 60 101 592
Senica nad Myjavou, Kúty 02/ 60 101 582
Topoľčany 02/ 45 241 984, 02/60 101 585
Trenčín 02/ 60 101 590
Trnava, Piešťany 02/ 45 520 161
Prievidza 02/ 45 520 162
Považská Bystrica 02/ 60 101 590

 

Centrum spracovania SIPO a centrálnej agendy, pracovisko Banská Bystrica

Komenského 16, 975 88  Banská Bystrica 

Obvody Telefónne číslo
Banská Bystrica  048/43 50 173, 43 50 174
Čadca 048/43 50 174
Dolný Kubín 048/43 50 175
Liptovský Mikuláš 048/43 50 175
Lučenec 048/43 50 168
Martin 048/43 50 168
Rimavská Sobota 048/43 50 173
Zvolen 048/43 50 174  
Žiar nad Hronom 048/43 50 175
Žilina 048/43 50 175
Veľký Krtíš 048/43 50 173

 

Centrum spracovania SIPO a centrálnej agendy, pracovisko Košice

Thurzova 1, 042 21  Košice

Obvody Telefónne číslo
     Košice     055/68 13 102, 213,  116, 208
Košice - vidiek 055/68 13 213, 208, 102, 116
Bardejov 055/68 13 102, 213, 208, 116
Humenné 055/68 13 208, 116,  213, 102
Michalovce 055/68 13 102, 116, 213, 208
   Poprad    

02/60 101 589,

055/68 13 208, 116, 213, 102 
Prešov 055/68 13 208, 213, 102, 116
Rožňava, Revúca 055/68 13 213, 116, 102, 208
Spišská Nová Ves

02/60 101 589,

055/68 13 102, 208, 116, 213
Trebišov 055/68 13 213, 102, 208, 116
Stará Ľubovňa

02/60 101 589, 

055/68 13 116, 213, 102, 208
Svidník 055/68 13 208, 213, 102, 116
Vranov nad Topľou 055/68 13 208, 116, 102, 213
Mobilná verzia