Doporučená zásielka svet

Kvalitná, rýchla a spoľahlivá služba určená na zasielanie písomných oznámení, prípadne zásielok pre nevidiacich do celého sveta s potvrdením o podaní a na požiadanie aj o dodaní.

Charakteristika

Lehota prepravy
Hmotnosť
 • doporučený list: do 2 kg
 • doporučený list slepecký: do 7 kg
Rozmery a obal
 • min.: 14 x 9 cm, max.: súčet dĺžky, šírky a hrúbky je max. 90 cm, pričom najväčší rozmer nesmie presiahnuť 60 cm
 • list nepravidelných tvarov - vypočítajte si rozmer vašej listovej zásielky
 • doporučenú zásielku je možné podávať len v novom uzatvorenom obale; doporučený list slepecký nad 3 kg sa odporúča previazať špagátom, príp. opatriť pútkami
Za doporučenú zásielku môžete zaplatiť
 • v hotovosti, poštovými známkami, bezhotovostne, prevodom, úverom poštovného, výplatným strojom
Zodpovednosť
 • za stratu, úbytok, poškodenie alebo zničenie časti, resp. celého obsahu doporučenej zásielky adresovanej do cudziny, je poskytovaná náhrada škody  v požadovanej výške, najviac však vo výške 30 DTS.


Prepočet DTS (menovej jednotky Medzinárodného menového fondu) na EUR je uvedený v Tarife (Zasielacie podmienky medzinárodný styk).

Služby k doporučenej zásielke svet späť

Odosielateľ
 • Do vlastných rúk, Dobierka, Doručenka, Storno zásielky 
Adresát
 • Vylúčenie náhradného prijímania zásielok, Predĺženie odbernej lehoty, Časové doposielanie, Splnomocnenie, Odopretie prijatia zásielky, Doručenie na inú adresu na žiadosť adresáta, Opakované doručenie na žiadosť adresáta
Info služby
 • Informácia o podaní/dodaní zásielok, Informácia o sledovaní zásielok, Potvrdenie o dodaní zásielky, Odpis podacej potvrdenky, Tlač e-potvrdenky, Potvrdenie o spracovaní ePodacieho hárka

Ako podať doporučenú zásielku svetspäť

 1. Na obálku vypíšte adresu prijímateľa – do pravej dolnej časti adresnej (prednej) strany obálky. Vašu adresu uveďte do ľavého horného rohu. V prípade že požadujete, aby bola vaša zásielka adresovaná na ktorúkoľvek poštu (nie na dodávaciu poštu adresáta) alebo aby bola dodaná len na poštu (nebola doručovaná na adresu adresáta), do adresy adresáta uveďte meno a priezvisko adresáta, Poste restante, PSČ a názov pošty.
 2. Rovnaké údaje vpíšte aj do podacej potvrdenky (podací lístok / podací hárok) – slúži aj pre prípadné reklamácie. Doporučenú zásielku môžete poslať aj online prostredníctvom aplikácie ePodací hárok alebo Mobilnej aplikácie SP (doporučená zásielka, ku ktorej nie je vyžadované colné vyhlásenie).
 3. Doporučený list slepecký označte poznámkou „Envois pour les aveugles“ v pravej hornej štvrtine adresnej strany. Slepeckú zásielku nad 3 kg odporúčame previazať špagátom alebo opatriť pútkami.
 4. Ak vaša doporučená zásielka podlieha colnému konaniu (obsahuje nielen písomnosti a je adresovaná do krajín mimo EÚ), pripojte k nej colné vyhlásenie CN 22 alebo CN 23 (CN 23 sa prikladá ak zásielka obsahuje viac druhov tovaru alebo je hodnota tovaru v zásielke vyššia ako 300 DTS). Tlačivá colných vyhlásení vám poskytneme aj na každej pošte, alebo si ich môžete vytlačiť z aplikácie ePodací hárok
 5. V prípade, že balík posielate na dobierku, priložte aj vyplnenú medzinárodnú dobierkovú  poukážku, ktorá je dostupná na každej pošte alebo si ju môžete vytlačiť z aplikácie ePodací hárok.
 6. Doporučenú zásielku odovzdajte pri priehradke na pošte. Zásielky uhradené vopred,  tzn. online v ePodacom hárku alebo Mobilnej aplikácii, môžete vložiť aj do poštovej schránky označenej logom online úhrada.

Tlačivá, ktoré môžete využiť k doporučenej zásielke svet nájdete v sekcii Tlačivá alebo vám ich poskytneme na každej pošte.

 

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia