Kúpiť domovú listovú schránku

Naším cieľom je skvalitňovať podmienky doručovania a jedným z predpokladov  úspešnosti doručenia je mať funkčnú a bezpečnú schránku a jej dostatočné označenie.

Touto cestou vám chceme predstaviť široký výber domových listových schránok, ktoré si môžete kúpiť na každej pošte, prípadne využiť objednanie schránky priamo z domu prostredníctvom www.skclub.sk.

Ponuka domových a bytových listových schránok

Parametre listových schránok

Nasledujúce parametre domových listových schránok, sú obsiahnuté v STN 74 7640 a v Zákone č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Umiestnenie schránky
Pri umiestňovaní schránok je dôležité, aby spĺňali požiadavku ľahkej dostupnosti. Schránky sa umiestňujú:
- v bytovom dome na prízemí domu, aby mal doručovateľ k nej voľný prístup
- v rodinnom dome na hranici ohraničeného pozemku, pred vstupom na tento pozemok a s prístupom z verejnej komunikácie
Vhadzovací otvor
Dĺžka vhadzovacieho otvoru: najmenej 260 mm
Výška vhadzovacieho otvoru: najmenej 25 mm, najviac 30 mm
Úložný priestor
Rozmery úložného priestoru musia umožniť vloženie nepreložených zásielok do rozmeru 250 mm x 353 mm (formát B4) s výškou vrstvy zásielok najmenej 40 mm pri  rešpektovaní odporúčaných rozmerov a vzdialeností na zabezpečenie proti vybratiu zásielky.
Označenie schránky
Každá schránka musí byť vybavená menovkou adresáta, s rozmermi najmenej 65 mm x 25 mm. Menovka sa umiestňuje vždy na prednú stranu schránky. Na schránkach prispôsobených na vyberanie obsahu zadnou stranou sa odporúča umiestniť zvonku na zadnej stene druhú menovku. Menovka má byť vyhotovená tak, aby bola odolná proti mechanickému poškodeniu, poveternostným vplyvom a nežiaducemu vybratiu a odtrhnutiu.
Ochrana zásielky
Schránka sa musí dať uzamknúť, má chrániť zásielky pred poveternostnými vplyvmi, má byť odolná proti vybratiu zásielky, t. j. vytiahnutiu vložených zásielok rukou bez pomocných prostriedkov a bez násilia.

Pokiaľ si zakúpite domové listové schránky ( v súlade s STN 74 7640 ) vhodné obálky, ktoré môžu byť umiestnené do domových listových schránok sú nasledovné: DL, C7/C6, C6, C6/C5, C5, C4, B6, B5, B4 - do hrúbky 40 mm.

Rozmery obálok podľa ISO/DIN (v mm):

Formát Veľkosť Formát obsahu
DL 110 x 220 1/3 A4 (dvakrát prehnutá A4)
C7/C6 81 x 162 1/3 A5 (dvakrát prehnutá A5)
C6 114 x 162 A6 (dvakrát prehnutá A4)
C6/C5 114 x 229 1/3 A4 (dvakrát prehnutá A4)
C5 162 x 229 A5 (jedenkrát prehnutá A4)
C4 229 x 324 A4
B6 125 x 176 obálka pre formát C6
B5 176 x 250 obálka pre formát C5
B4 240 x 353 obálka pre formát C4

Potrebujem

Mobilná verzia