Zabaliť zásielku

Obal a vnútorné balenie zásielok majú byť primerané povahe a hmotnosti ich obsahu, ale aj spôsobu vyberania, distribúcie a lehote prepravy.

Obal zásielky má umožňovať vyznačenie adresných údajov,vyznačenie, resp. umiestnenie poznámok, nálepiek, príp. pečiatok potrebných na distribúciu, vyznačenie výplatného, umiestnenie odtlačkov denných pečiatok.

Listy, listy slepecké, reklamné adresované zásielky, doporučené listy, doporučené listy slepecké a zmluvné listy

 • Listy, listy slepecké, zmluvné listy a reklamné adresované zásielky možno podávať v uzatvorenom obale. Bez obalu ako lístky (napr. korešpondenčné lístky, pohľadnice) je možné podávať listy a reklamné adresované zásielky.
 • Požadované parametre lístkov stanovuje STN 88 5420 – Obaly a tlačivá na poštové zásielky – Lístky a pohľadnice.
 • Lístok nemôže mať reliéfny povrch, vyčnievajúce časti, nemožno k nemu nič pripájať.
 • Lístok môže mať nepravouhlý tvar - platí sa cena ako pri neštandardnom liste.
 • Doporučené listy a doporučené listy slepecké možno podávať v uzatvorenom obale.
 • Obaly môžu byť bielej alebo svetlopastelovej farby, inú farbu možno použiť, ak sú zásielky opatrené bielym adresným štítkom.
 • Papier obálok používaných ako obal musí byť vyrobený papierenskou technikou, ktorá podporuje mechanické spracovanie.
 • Použiť upotrebený obal alebo upotrebený lístok nie je dovolené.
 • Hromadným podávateľom je možné povoliť používanie tzv. skladaného listu (bližšie informácie na bezplatnej infolinke zákazníckeho servisu).

Poistené listy späť

 • Poistené listy sa môžu zasielať len v plastových obálkach, ktoré predávajú pošty alebo ktorých úpravu schválila Slovenská pošta.
 • Žiadosti o schválenie plastových obálok možno zasielať na adresu:
  Slovenská pošta, a. s.
  Zákaznícky servis
  Komenského 16
  975 88  Banská Bystrica.
 • Plastové obálky možno objednať aj na www.skclub.sk.
 • Použiť upotrebené plastové obálky nie je povolené.

Úradné zásielky späť

 • Na úradné zásielky sa používajú špeciálne doručenkové obálky, ktorých úpravu schválila Slovenská pošta, žiadosti o ich schválenie možno zasielať na adresu:                    
  Slovenská pošta, a. s.
  Partizánska cesta 9
  975 99  Banská Bystrica.
 • Pri podávaní úradných zásielok väčších rozmerov sa doručenková obálka celou plochou prilepí na pravú dolnú štvrtinu adresnej strany zásielky alebo sa použije doručenková obálka väčších rozmerov.

Balíkyspäť

 • Balíky možno podávať v uzatvorenom obale alebo bez obalu.
 • Obal môže byť:
  • neupotrebený, tzn. nový, ešte nepoužitý (napr. nepoužitá škatuľa),
  • upotrebený, tzn. už raz použitý (napr. použitá škatuľa), z ktorého boli odstránené pôvodné nálepky, adresné údaje a uzávera (napr. lepiace pásky, spony a pod.) 
 • Bez obalu možno podávať balík, ak nevzniká riziko poškodenia alebo zničenia tovaru, resp. nedeliteľné veci (napr. pneumatiky, bicykel, sánky, debny, uzamknuté kufre a cestovné tašky, klietky a pod.).
 • Spojiť niekoľko predmetov a zasielať ich bez spoločného obalu ako jeden balík nie je dovolené.
 • Balíky s hmotnosťou nad 3 kg odporúčame previazať pevným špagátom alebo opatriť pútkami.
 • Balík podávaný v textilnom vreci bez vonkajších švíkov sa pevne previaže konopným špagátom, konce treba zapečatiť alebo zaplombovať plombou.
 • Ak sa na uzatvorenie balíka použije drôt, kovová páska alebo páska z umelej hmoty, spoje sa zabezpečia ochranným materiálom (napr. lepiacou páskou).
 • Návod ako správne zabaliť sklo, elektroniku alebo iné ľahko rozbitné veci.

Expres zásielky späť

 • Expres zásielky majú byť zabalené a uzatvorené tak, aby neohrozovali zdravie zamestnancov a nespôsobovali žiadne iné škody (napr. poškodenie ostatných zásielok, poštového zariadenia a pod.).
 • Tovar možno zasielať ako expres zásielku aj bez obalu, ak je to podľa obchodných zvyklostí obvyklé.
 • Na zasielanie expres zásielok poskytuje Slovenská pošta predplatené obálky (na zasielanie dokumentov alebo tovaru vhodných rozmerov do 1 kg) a predplatené obaly (na zasielanie tovaru alebo iného obsahu do 10 kg).

Potrebujem

Mobilná verzia