Vyrobiť poštové poukazy

Tlač poštových poukazov vám zabezpečíme v našom Centre spracovania poštového platobného styku.

Formáty poštových poukazov

Ponúkame vám výrobu poštových poukazov v nasledujúcich formátoch:

  • poštové poukazy,
  • obchodný list s poštovým poukazom na účet – formát A4, poštový poukaz je vytlačený v 1/3 listu, zvyšné 2/3 listu môžete využiť na potlač vlastných informácií. Zabezpečíme vám aj kompletné vyhotovenie obchodných listov podľa vašich požiadaviek vrátane tlače loga vo farebnej úprave.

Zhotovenia poštových poukazov späť

Tlač poštových poukazov zabezpečujeme v nasledujúcich zhotoveniach:

  • voľný list - samostatne orezané poukazy,
  • tabelačný papier 12“ (perforované) - určené na potlač do ihličkových tlačiarní,
  • formát A4 po 3 ks na hárku (perforované) - určené na potlač do laserových tlačiarní.

Termín dodania poukazov späť

Objednávky na výrobu poštových poukazov sú vybavované priebežne, štandardná lehota pre ich dodanie je 15 pracovných dní odo dňa prijatia komplexne vyplnenej objednávky.

Kontakt späť

Vyplnenú objednávku, zasielajte na adresu:

Slovenská pošta, a. s.
Lovinského 35
817 11 Bratislava
e-mail: objednavky.sspd@slposta.sk

Vyrobené poukazy môžete prevziať osobne (na uvedenej adrese) alebo vám ich zašleme poštou na vami určenú adresu (k cene bude pripočítaný manipulačný poplatok).

Súvisiace dokumenty

Potrebujem

Mobilná verzia