Poštové múzeum

Poštové múzeum Slovenskej pošty, a. s., je jediné pracovisko muzeálneho typu na Slovensku. Jeho úlohou je zhromažďovať a ochraňovať predmety muzeálnej hodnoty, ktoré dokumentujú históriu vývoja poštovníctva.

Aktuálna výstava

Región a svet v archeológii

Slovenská pošta, a. s., POFIS, Poštové múzeum vás srdečne pozýva na otvorenie výstavy pod názvom „Región a svet v archeológii“ dňa 18. 12. 2014 o 9.00 hod. vo výstavnej miestnosti Poštového múzea (budova Slovenskej pošty, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica).

Pri tejto príležitosti bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom Pošty Banská Bystrica 1. Po skončení akcie bude príležitostná poštová pečiatka umiestnená 7 dní na Pošte Banská Bystrica 1.

Výstava bude sprístupnená do 31. 3. 2015. Tešíme sa na vašu návštevu v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod.

Detská pošta

Detská pošta je výchovno - vzdelávací priestor, v ktorom sú nainštalované dve poštové priehradky:
  • balíková - vybavená historickým materiálom a
  • funkčná listová priehradka, kde sa deti naučia písať adresy na listy. V priestoroch tejto priehradky si deti môžu aspoň na chvíľu vyskúšať prácu poštára, čo sa im mimoriadne páči.

V priestoroch Detskej pošty si deti môžu nakresliť námety na poštové známky, ktoré si sami opečiatkujú dennou pečiatkou. Návštevníci si môžu tiež pozrieť zaujímavý videozáznam o automatizácií poštových služieb a o výrobe poštových známok.

Knižnica

Knižnica Poštového múzea bola založená v roku 1999. Knižný fond sa delí na:
  • pošta a dejiny poštovníctva,
  • spoločensko-vedná literatúra,
  • filatelia.

V knižnici sú uložené poštové predpisy už od obdobia Maďarskej kráľovskej pošty od roku 1864. Knižný fond v oblasti pôšt a telekomunikácií tvoria predpisy a jej pravidlá, vestníky, zbierky zákonov a pod. Filatelistom je k dispozícii množstvo katalógov, filatelistických príručiek a časopisov. Knižnica spravuje archív videozáznamov, negatívov a fotografií.

Prezentačné výpožičné služby:
  • sprístupnenie dokumentov v priestoroch knižnice, resp. študovni,
  • poskytnutie údajov v oblasti dejín pošty a poštovníctva, poštových pečiatok a známkovej tvorby pracovníkmi poštového múzea, študentom SŠ a VŠ.

Uvedené služby je možné realizovať na základe osobných, písomných alebo telefonických požiadaviek.

Kontakt

Bližšie informácie vám radi poskytneme v Poštovom múzeu.

Súvisiace dokumenty