eDokumenty

Online aplikácia eDokumenty slúži na prehliadanie objednávok a faktúr, zverejňovaných na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

V aplikácii nájdete údaje o objednávkach vyhotovených bez existujúcej zmluvy, faktúrach vystavených k povinne zverejneným zmluvám a faktúrach vystavených k objednávkam bez existujúcej zmluvy.

V aplikácii sú zverejnené dokumenty od 1. 7. 2011.

Objednávky a faktúry od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 sú stále k dispozícii na stránkach:
Objednávky od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011
Faktúry od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011

Zoznam zmlúv
Platné zmluvy uzatvorené v období od 4. 7. 2006 do 9. 7 2010
Ukončené zmluvy uzatvorené v období od 4. 7. 2006 do 9. 7. 2010
Zmluvy v roku 2010

 

Mobilná verzia