Generálny riaditeľ

Mgr. Vladislav Kupka

Riaditelia úsekov

úsek správy majetku -  JUDr. Milan Kračún
úsek financií - Ing. Jana Hajková, dočasne poverená výkonom funkcie
úsek ľudských zdrojov a bezpečnosti - Mgr. Ondrej Kostúr
úsek logistiky – Ing. Juraj Donoval, PhD.
úsek obchodu - Ing. Melinda Burdanová
úsek informačných technológií – Dott. Matúš Šesták

Riaditelia sekcií

sekcia vysporiadania finančných transakcií - Ing. Jana Hajková
sekcia pobočkovej siete - Ing. Martin Šutek
sekcia produktov a riadenia retailového predaja - Ing. Daniela Krajčovičová
sekcia korporátneho predaja - Ing. Igor Šulek

Riaditelia regionálnych riaditeľstiev

Regionálne riaditeľstvo Bratislava – Mgr. Peter Pocisk
Regionálne riaditeľstvo Trnava – Mgr. Denisa Juricová
Regionálne riaditeľstvo Nitra – Ing. Agáta Gajdošíková

Regionálne riaditeľstvo Trenčín – Mgr. Marek Sopko
Regionálne riaditeľstvo Banská Bystrica – Ing. Janka Sládeková
Regionálne riaditeľstvo Žilina – Ing. Danka Trávniková
Regionálne riaditeľstvo Košice – Mgr. Mária Žeňuchová
Regionálne riaditeľstvo Prešov – Ing. Jozef Bujňák

 

 

Mobilná verzia