Generálny riaditeľ

Ing.  Ľubomír Mindek

Riaditelia úsekov

úsek financií - Ing. Elena Hegerová, PhD.
úsek ľudských zdrojov - Ing. Juraj Donoval, PhD.
úsek služieb - Ing. Milan Hlinka
úsek prevádzky – Ing. Ivan Mikuš, PhD., poverený výkonom funkcie
úsek obchodu - Ing. Igor Šulek
úsek informačných technológií – Ing. Ivan Loučka, poverený výkonom funkcie

Riaditelia sekcií

sekcia distribučných činností - Ing. Martina Verešpejová
sekcia vysporiadania finančných transakcií - Ing. Jana Hajková
sekcia správy majetku - Ing. Iveta Vrbíková
sekcia pobočkovej siete - Ing. Martin Šutek
sekcia ochrany majetku a osôb - Ing. Stanislav Vančo
sekcia produktov a riadenia retailového predaja - Ing. Daniela Krajčovičová

Riaditelia regionálnych riaditeľstiev

Regionálne riaditeľstvo Bratislava – Mgr. Peter Pocisk
Regionálne riaditeľstvo Trnava – Mgr. Denisa Juricová
Regionálne riaditeľstvo Nitra – Ing. Agáta Gajdošíková

Regionálne riaditeľstvo Trenčín – Mgr. Marek Sopko
Regionálne riaditeľstvo Banská Bystrica – Ing. Janka Sládeková
Regionálne riaditeľstvo Žilina – Ing. Danka Trávniková
Regionálne riaditeľstvo Košice – Mgr. Mária Žeňuchová
Regionálne riaditeľstvo Prešov – Ing. Jozef Bujňák

 

 

Mobilná verzia