Poštové múzeum

Poštové múzeum je organizačným útvarom Slovenskej pošty, a.s., so sídlom v Banskej Bystrici. Jeho poslaním je v súlade so svojim zameraním a špecializáciou nadobúdať predmety kultúrnej hodnoty najmä z oblastí dejín pošty a poštovníctva, rytých pomôcok, tuzemských známok, zahraničných známok a známkovej tvorby.

Vstupné

Základné vstupné: 1,00 €                                
Zľavnené vstupné: 0,50 € (deti do 15 rokov, študenti, dôchodcovia, hromadný vstup nad 5 osôb)
Voľný vstup: zamestnanci Slovenskej pošty, a. s., po predložení služobného preukazu, pedagogický dozor, držiteľa preukazu Zväzu múzeí na Slovensku a preukazu IATM, zdravotne znevýhodnení občania (držiteľ preukazu ZŤP).

Kontakty

Slovenská pošta, a. s.
Poštové múzeum
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 433 95 31
Mobil: 0911 659 028
E-mail: muzeum@slposta.sk
www.postovemuzeum.sk

Ostatné služby  

V zmysle Cenníka Slovenskej pošty, a. s., Časť V. Poštové múzeum. Bližšie informácie o cenníku nájdete tu.

Mobilná verzia