Poštové múzeum

Poštové múzeum je organizačným útvarom Slovenskej pošty, a.s., so sídlom v Banskej Bystrici. Jeho poslaním je
v súlade so svojim zameraním a špecializáciou nadobúdať predmety kultúrnej hodnoty najmä z oblastí dejín pošty a poštovníctva, rytých pomôcok, tuzemských známok, zahraničných známok a známkovej tvorby.

Všetky informácie nájdete tu:

Kontakty

Slovenská pošta, a.s.
Poštové múzeum
Partizánska cesta 9
975 99  Banská Bystrica

Tel.: +421 48 433 95 31
Mobil: 0911 659 028
e-mail: muzeum@slposta.sk
www.postovemuzeum.sk

Ostatné služby  

V zmysle Cenníka Slovenskej pošty, a.s., Časť V. Poštové múzeum.
Bližšie informácie o cenníku nájdete tu.

Mobilná verzia