Poštové, obchodné a finančné  podmienky

 

 

Poštové podmienky

Korešpondencia

Listová zásielka | Platné od 1.1.2023 (pdf súbor)

Listová zásielka svet | Platné od 1.1.2023 (pdf súbor)

Doporučená zásielka | Platné od 1.1.2023 (pdf súbor)

Doporučená zásielka svet | Platné od 1.1.2023 (pdf súbor)

Poistená zásielka | Platné od 1.6.2023 (pdf súbor)

Poistená zásielka svet | Platné od 1.1.2023 (pdf súbor)

Zmluvný list | Platné od 1.1.2020 (pdf súbor)

Obchodná zásielka | Platné od 1.12.2021 (pdf súbor)

Úradná zásielka | Platné od 1.1.2023 (pdf súbor)

Zmluvná tlač | Platné od 15.11.2022 (pdf súbor)

Balíky

Balík | Platné od 1.6.2023 (pdf súbor)

Balík svet | Platné od 1.1.2023 (pdf súbor)

Expres zásielky

Expres zásielky Slovensko | Platné od 1.11.2023 (pdf súbor)

Expres zásielky svet | Platné od 1.1.2023 (pdf súbor)

Peňažné služby

Poštový poukaz na účet | Platné od 1.1.2023 (pdf súbor)

Poštový poukaz na adresu | Platné od 1.2.2023 (pdf súbor)

Poštový poukaz ekonomický | Platné od 1.1.2023 (pdf súbor)

Poštový poukaz na výplatu | Platné od 1.1.2023 (pdf súbor)

Ostatné služby

Consignment | Platné od 1.1.2018 (pdf súbor)

Všeobecné

Poštové podmienky - Všeobecná časť (vnútroštátny styk) | Platné od 1.1.2023 (pdf súbor)

Poštové podmienky - Všeobecná časť (medzinárodný styk) | Platné od 1.1.2023 (pdf súbor)

Poštové podmienky - Prístup do verejnej poštovej siete | Platné od 10.7.2018 (pdf súbor)

Príloha č. 6 | Platná od 1.3.2023 (xls súbor)

Reklamačný poriadok | Platný od 1.1.2023 (pdf súbor)

Dražobný poriadok | Platný od 1.1.2012 (pdf súbor)

Obchodné podmienky

Moja pohľadnica | Platné od 15.10.2022 (pdf súbor)

Letáky | Platné od 15.10.2022 (pdf súbor)

SIPO reklama | Platné od 1.12.2018 (pdf súbor)

POSTservis | Platné od 25.5.2018 (pdf súbor)

Predplatné novín a časopisov | Platné od 01.07.2022 (pdf súbor)

Zberné jazdy | Platné od 15.7.2017 (pdf súbor)

Príležitostná pošta | Platné od 1.8.2014 (pdf súbor)

SIPO | Platné od 1.3.2024 (pdf súbor)

Podaj/dodaj špeciál | Platné od 3.7.2021 (pdf súbor)

Predaj tovaru a služieb zmluvných partnerov na poštách | Platné od 1.7.2023 (pdf súbor)

Elektronické služby štátu | Platné od 1.10.2023 (pdf súbor)

Elektronický kolok I Platné od 1.2.2023 (pdf súbor)

Výroba celinových obálok personalizovaných | Platné od 20.5.2013 (pdf súbor)

Výroba príležitostných poštových celín | Platné od 1.10.2019 (pdf súbor)

Výroba príležitostných poštových pečiatok | Platné od 15.3.2012 (pdf súbor)

Predaj filatelistického tovaru I Platné od 25.5.2018 (pdf súbor)

Známka s personalizovaným kupónom I Platné od 25.5.2018 (pdf súbor)

Komerčná známka I Platné od 15.5.2023 (pdf súbor)

Výplata dôchodkov | Platné od 25.5.2018 (pdf súbor)

Poštová karta/Bonusový program | Platné od 1.1.2024 (pdf súbor)

Poštová karta/Vydanie karty a poskytnutie Platobnej funkcionality | Platné od 1.1.2024 (pdf súbor)

Poštová karta - Komerčná/Vydanie karty a poskytnutie Platobnej funkcionality | Platné od 1.1.2024 (pdf súbor)

Poštová karta - Komerčná/Prémiový program | Platné od 1.1.2024 (pdf súbor)

Internetový obchod SK CLUB | Platné od 1.4.2019 (pdf súbor)

ePodací hárok Prémium | Platné od 1.5.2020 (pdf súbor)

ePodací hárok online úhrada | Platné od 1.7.2023 (pdf súbor)

Elektronická identita | Platné od 1.8.2022 (pdf súbor)

Finančné podmienky

Postupy pri uplatňovaní zliav | Platné od 1.3.2023 (pdf súbor)

Úhrada cien prevodom | Platné od 1.1.2018 (pdf súbor)

Úhrada cien úverom poštového | Platné od 1.1.2018 (pdf súbor)

Úhrada cien v hotovosti, poštovými známkami, bezhotovostne platobnými kartami a kartami SK PAY | Platné od 1.7.2023 (pdf súbor)

Úhrada cien výplatným strojom | Platné od 1.5.2022 (pdf súbor)

Vyúčtovanie cien centrálnou faktúrou | Platné od 1.8.2022 (pdf súbor)

Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky pre PoštaPOINTy | Platné od 5.4.2023 (pdf súbor)

 

Mobilná verzia