Súťaž o najkrajší list

Súťaž o Najkrajší list je súčasťou iniciatívy Svetovej poštovej únie, ktorá podporuje deti vo vyjadrení ich myšlienok, rozvíja ich kreativitu, napomáha zlepšovať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti. Víťazný Najkrajší list musí mať všetky znaky tradičného listu. Rozsah listu nesmie prekročiť 800 slov. List musí obsahovať všetky formálne znaky, teda dátum, oslovenie, záverečný pozdrav a podpis. Čo je dôležité, list musí byť písaný rukou.

Národné kolo súťaže usporiadúva Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. O víťazoch súťaže rozhoduje komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Víťaz získava vecné ceny. Ocenené je aj druhé a tretie miesto. Víťazný list je následne preložený do angličtiny a postúpuje do medzinárodného kola súťaže. V medzinárodnej súťaži sú tri najkrajšie listy ocenené zlatou, striebornou a bronzovou medailou Svetovej poštovej únie.

Informácie o jednotlivých ročníkoch Súťaže o najkrajší list nájdete tu.

Mobilná verzia