Spoločenská zodpovednosť Slovenskej pošty

Stratégia spoločenskej zodpovednosti Slovenskej pošty 

Spoločenská zodpovednosť je zakomponovaná do celkovej stratégie Slovenskej pošty (SP) so zámerom správať sa v rámci svojho podnikania zodpovedne k spoločnosti, jasne, spravodlivo a transparentne deklarovať podporu CSR aktivít a byť tak vzorom pre ďalšie organizácie. 

Podpore filantropických projektov, ktoré aktívne napomáhajú zlepšiť kultúrne, zdravotné a sociálno–spoločenské podmienky na Slovensku,     sa SP venuje dlhodobo. Od roku 1999 organizuje vlastný projekt Vianočná pošta, ktorý si získal obľubu širokej verejnosti. Začiatkom roka 2015 združila SP svoje aktivity v tejto oblasti pod názov POŠTA ĽUĎOM, čím jasne deklaruje svoju solidaritu a podporu spoločnosti.

V rámci spoločenskej zodpovednosti sa POŠTA ĽUĎOM zameriava prioritne na tieto oblasti:
 
  • Deti a zdravie - podpora aktivít zameraných na deti a mládež s výrazným zreteľom na podporu zdravotnej starostlivosti a liečbu detí a mládeže
  • Kultúra - aktivity zamerané na podporu kultúry, so zreteľom na podporu slovenských umelcov a tvorcov, historické a kultúrne tradície Slovenska a kultúrne podujatia osobitného zreteľa
  • Znevýhodnené skupiny - aktivity zamerané na znevýhodnené skupiny obyvateľov, napríklad zdravotne postihnutí občania, ľudia bez domova, ľudia v náročnej sociálnej situácii
  • Mládežnícky šport - sponzorská podpora športu so zameraním na mládežnícky šport – v odôvodnených prípadoch aj na seniorský šport a regionálne športové podujatia
  • Regionálne aktivity a projekty - podpora menších regionálnych aktivít a projektov s pôsobnosťou SP, ktoré svojou povahou zvyšujú kultúrne a sociálne prostredie 
  • Vlastné CSR aktivity - dlhoročný projekt Vianočná pošta (www.vianocnaposta.sk

 

Mobilná verzia