Predstavenstvo Slovenskej pošty a.s. vyhlásením stanovilo 

Protikorupčný program Slovenskej pošty a. s.

 

Účel: Týmto dokumentom stanovuje Predstavenstvo Slovenskej pošty, a. s., protikorupčnú politiku spoločnosti, ktorá je súčasťou celkovej politiky dodržiavania predpisov a pravidiel. Určuje konkrétne kroky na predchádzanie korupcii a zmenšovanie priestoru na jej vznik. Má podporovať dôveru v obchodných vzťahoch a zlepšovať dobré meno Slovenskej pošty, a. s.

Určené pre: Protikorupčný program Slovenskej pošty, a. s., je adresovaný všetkým zamestnancom a štatutárnym zástupcom, je určený pre všetky organizačné útvary Slovenskej pošty, a. s., ako aj spolupracujúcim organizáciám.

 

Mobilná verzia