Účtovné závierky

Rok 2022

Účtovná závierka

Rok 2021

Účtovná závierka

Rok 2020

Účtovná závierka

Rok 2019

Účtovná závierka

Rok 2018

Účtovná závierka

Rok 2017

Účtovná závierka

Rok 2016

Účtovná závierka

Rok 2015

Účtovná závierka

Rok 2014

Účtovná závierka

Rok 2013

Účtovná závierka

Individuálna účtovná závierka za rok 2013 bola uložená v registri 11. júna 2014.

Rok 2012

Účtovná závierka

Rok 2011

Účtovná závierka

Rok 2010

Účtovná závierka

Rok 2009

Účtovná závierka

Rok 2008

Účtovná závierka

Rok 2007

Účtovná závierka

Rok 2006

Účtovná závierka - riadna
Účtovná závierka - konsolidovaná

Mobilná verzia