API dokumentácia

T&T API

T&T API umožňuje automatizované získavanie informácií o stavoch listových a balíkových zásielok. V jednej požiadavke je možné požadovať informáciu až pre 100 zásielok. API poskytuje odpovede so všetkými dostupnými stavmi pre každú zásielku zvlášť za obdobie 6 mesiacov, v rovnakom rozsahu ako sú poskytované informácie na stránke http://tandt.posta.sk.

Dokumentáciu na implementáciu API si môžete stiahnuť TU.

Web ePH API

Web ePH API je  kanál na automatizovaný import, validáciu a odoslanie ePodacích hárkov v XML štruktúre. Popis XML nájdete TU. V jednom ePodacom hárku je možné zadať údaje pre 20 000 zásielok. Web ePH API poskytuje možnosť aj pre načítanie stavu podacieho hárku a po podaji zásielok na pošte/oblastnom uzle aj načítanie jeho údajov.

Pre využívanie Web ePH API je potrebná registrácia na stránke eph.posta.sk. Na základe registrácie je možné aktivovať Web ePH API v Nastaveniach, po stlačení ikony profilu v pravom hornom rohu úvodnej obrazovky.

Dokumentáciu na implementáciu API si môžete stiahnuť TU.

Mobilná verzia