Potrebujem

Prostredníctvom tohto formulára môžete získať viac informácií o našich produktoch a službách. Napíšte nám vašu požiadavku a naši zamestnanci vás budú kontaktovať v čo najkratšom termíne.
Pozn.: Tento formulár neslúži na podanie reklamácie.

Odoslaním vyplneného formulára udeľujem v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti Slovenská pošta, a.s., IČO 36 631 124, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto formulári na účely poskytnutia informácií o produktoch a službách Slovenskej pošty, a.s. Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú. Súhlas som oprávnený písomne kedykoľvek odvolať v zmysle § 28 zákona č.122/2013 Z.z.